30 mei: seminar Bouwen aan een gezonde leefomgeving voor iedereen? Het kàn sneller

Jaarlijks moeten er in onze provincie zo’n 10.000 woningen bij komen om het oplopende woningtekort tegen te gaan. Woningen die snel gebouwd kunnen worden, prettig zijn om in te wonen, goed zijn voor de planeet en ook nog eens betaalbaar. Maar in hoeverre zijn al deze voorwaarden verenigbaar? Wie dekt de kosten van al die betaalbare woningen? Hoe verhouden hoogbouw, verdichting en leefbaarheid zich tot elkaar? Deze uitdagingen vragen om samenwerking en planvorming met alle partijen die zich met woningbouw bezighouden. De woningbouwplannen van het nieuwe kabinet geven hier een belangrijke impuls aan. Overheid, kennisinstellingen, corporaties en markt ontmoeten elkaar op deze bijeenkomst. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

woningen in aanbouw

Wat kunt u verwachten

Toonaangevende sprekers uit de wereld van wonen en leefbaarheid als Chris Kuijpers directeur-generaal Volkshuisvesting Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ellen van Bueren, hoogleraar Urban Development Management TU Delft en Reimar von Meding algemeen directeur KAW laten hun licht schijnen over nieuwe ontwikkelingen en gaan hierover graag met u in gesprek

Bekijk het programma      

Aanmelden

Kruis op het aanmeldformulier de twee workshops aan die u wilt bijwonen. En een derde als reserve, voor het geval de workshop van uw keuze vol zit. Dus wees er snel bij. Want vol is vol.