Bijna 7.900 extra woningen in 2020

In de provincie Utrecht zijn er bijna 7.900 woningen bijgekomen in 2020. Dat blijkt uit de voorlopige woningbouwcijfers van het CBS. Daarmee werd het hoogste aantal woningen aan de voorraad van de provincie toegevoegd sinds 2012. Het woningtekort is nu nijpender dan ooit, er zijn fors meer woningen nodig. Daarom heeft de provincie Utrecht de ambitie dat er de komende jaren 10.000 woningen per jaar bijkomen. 

Bij ruim 6.300 van de toegevoegde woningen gaat het om nieuwbouw. De rest is beschikbaar gekomen door bijvoorbeeld transformatie van kantoorpanden. De provincie Utrecht heeft in 2020 ruim 850 woningen méér gerealiseerd dan in 2019. Ten opzichte van 2018 is dit positieve verschil zelfs bijna 1.200 woningen. De onderstaande grafiek geeft het saldo woningvoorraad weer vanaf 2015 (met uitzondering van 2017).

Deze grafiek laat zien dat het saldo de woningvoorraad tussen 2015 en 2020 is toegenomen van 4641 tot 7875

Grootste stijging in Nieuwegein en Eemnes

De gemeenten Nieuwegein en Eemnes hebben de grootste relatieve stijging van de woningvoorraad doorgemaakt ten opzichte van 2019. Nieuwegein heeft eind 2020 een stijging van 2,08 procent ten opzichte van eind in 2019. In de gemeente Eemnes is deze stijging 2,07 procent.

Wanneer het aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen vergeleken wordt met de bestaande woningvoorraad, doet Eemnes het wederom goed. Van de eerder genoemde 2,07%, bestaat 1,97% uit nieuwbouwwoningen. 

Flexpools

De provincie helpt gemeenten om de woningbouw te versnellen, onder anderen via de flexpools. Gemeenten kunnen hier een beroep op doen als zij de nodige expertise missen om projecten vanuit de planningsfase naar de uitvoering te krijgen. Zo kunnen zij juristen inhuren die helpen bij het afgeven van vergunningen en planeconomen die de haalbaarheid van bouwplannen doorrekenen.