Convenant Duurzame Woningbouw: belangrijk dat iedereen meedoet

Volgens Arjan Ton, directeur en mede-eigenaar van de Bolton Groep, hebben we met het convenant Duurzame Woningbouw een fantastisch vertrekpunt om sneller en duurzamer te gaan bouwen. Overheden, bouwpartijen, woningcorporaties, waterschappen en projectontwikkelaars werkten samen aan één overkoepelend convenant. Streven is dat heel bouwend en ontwikkelend Nederland zich hieraan committeert. Ton gaat voorop in de strijd.

twee mensen staan op een dak met sedum

De provincie Utrecht heeft de ambitie dat er jaarlijks 10.000 woningen worden gebouwd, op een duurzame, toekomstbestendige manier. Daarvoor moet er veel veranderen in de manier waarop er wordt gebouwd en waarop materialen worden gebruikt. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het convenant Duurzame Woningbouw.

We moeten de handen ineen slaan

Dat zoveel mogelijk partijen het convenant tekenen, is belangrijk volgens Ton: “De noodzaak om de CO2-uitstoot en het fossiele grond- en brandstofverbruik te reduceren, wordt steeds belangrijker. Als individuele partij kom je niet ver. Daarnaast worden in elke gemeente weer andere ambities neergelegd. Regelgeving moet eenduidig worden en alle duurzaamheidsthema’s moeten daarvan onderdeel uitmaken. Het belang van het convenant is, dat het een breed gedragen verantwoordelijkheid wordt. Daardoor krijg je regie en gelden voor alle spelers dezelfde regels. We willen versnellen, maar de enige manier waarop dit kan, is dat overheden en markt de handen ineens slaan. Zoveel te meer partijen het convenant tekenen, des te groter de impact op het werkveld. Uniformiteit, niet voor elk project iets nieuws hoeven verzinnen en repetitie zorgen voor financiële voordelen, de kostprijs gaat omlaag waardoor we betaalbaar kunnen bouwen.”

Expertise

Betaalbaarheid en gebrek aan capaciteit kan deelnemers weerhouden om te ondertekenen, weet Ton. “Dat zou een gemiste kans zijn, want in de afspraken staat ook dat we investeren in een leidraad en in een leertraject. Dat betekent dus dat je na ondertekenen ook hulp en ondersteuning krijgt. Verder is het convenant krachtig vanwege de hoeveelheid expertise die ermee gemoeid is. Het is tot stand gekomen met honderden gesprekken. Al die kennis zit ín het convenant. Dat is enorm waardevol, want met die kennis kun je anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.”

Fantastisch vertrekpunt

Ton gaat voorop in de strijd en brengt het convenant via zijn relaties zelfs onder de aandacht bij collega’s in Friesland. “Het heeft eigenlijk niets met ambities te maken. Het gaat om je verantwoordelijkheid nemen. Om intrinsieke motivatie. Werkelijk iedereen kan zich scharen achter dit convenant. En als dat gebeurt, dan hebben we een fantastisch vertrekpunt om die versnelling binnen de woningbouw op gang te brengen.”

Doe mee!

Volgens Ton is de inzet van de provincie onmisbaar geweest: “Iemand moet beginnen. Dat heeft de provincie geweldig gedaan en het had ook de constante aandacht van de gedeputeerde, ambitieuze wethouders en Onno Dwars van Ballast Nedam. Nu is de rest aan de beurt.” Het streven is om op 29 september 2022 met zoveel mogelijk publieke en private partijen het convenant Duurzame Woningbouw te ondertekenen. Doe mee en stuur een mail naar marrit.van.der.schaar@provincie-utrecht.nl. Teken voor een volhoudbare, duurzame toekomst voor Nederland.