Doorstroming op de woningmarkt, hoe krijg je dat voor elkaar?

De provincie Utrecht is op zoek naar vernieuwende, creatieve oplossingen om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Met de Challenge Doorstroming daagt de provincie marktpartijen, corporaties, overheden en particulieren uit om mee te doen. Het doel is een lange keten aan verhuisbewegingen op gang te brengen, zodat meer eengezinskoopwoningen beschikbaar komen en meer mensen in een woning kunnen wonen die het beste past bij hun levensfase.

Challenge Doorstroming

Gedeputeerde Rob van Muilekom: “Onderzoek heeft uitgewezen dat als de doorstroming op de woningmarkt wordt bevorderd, dit direct invloed heeft op de lengte van de verhuisketen. Met deze Challenge hoop ik antwoord te krijgen op de vraag wat we nú kunnen doen om die doorstroming verder op gang te krijgen; zodat de woningmarkt in beweging komt en de huidige woningvoorraad beter benut wordt.”

Oplossingsrichtingen

De provincie daagt de markt uit oplossingen in te dienen die op grote schaal kunnen werken en die verder ontwikkeld en toegepast kunnen worden. Concreet gaat het om oplossingen op het gebied van:

  • aantrekkelijke woonproducten en -concepten;
  • manieren om 50-plussers te ontzorgen en (financiële) drempels weg te nemen ten aanzien van een verhuizing;
  • bewustwording en positiviteit ten aanzien van doorstroming en verhuizing van 50-plussers.

Prijswinnaars

Deelnemers met goede inspirerende voorstellen krijgen de gelegenheid om met adviseurs, verenigd in een ontwikkelplatform, hun oplossing verder uit te werken. Hiervoor is een stimuleringsbudget van 5.000 euro beschikbaar die onder drie prijswinnaars wordt verdeeld. De voorstellen voor de Challenge kunnen worden ingediend tot 13 september 2021. Meer informatie staat op de website.