Locaties voor wonen en werken in provincie Utrecht bekend

De provincie Utrecht heeft in overleg met de gemeenten en regio’s afspraken gemaakt over woningbouw en bedrijventerreinen. De samenwerking zorgt ervoor dat bouwplannen sneller kunnen worden uitgevoerd.  De plannen staan beschreven in het Ontwerp provinciaal programma wonen en werken dat met de bijbehorende plan-Milieu Effect Rapportage vanaf 1 juni zes weken lang ter inzage komt te liggen.

Nieuwbouw

Lees meer in het nieuwsbericht van de provincie Utrecht