Miljoenen voor woningbouw in Amersfoort en Woerden

Het Amersfoorts Hoefkwartier en de Poort van Woerden krijgen beide ruim 7 miljoen euro vanuit de Woningbouwimpuls van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Het gaat om de tweede tranche van de Woningbouwimpuls, waarvoor het kabinet in totaal 1 miljard euro heeft gereserveerd. Het doel is om versneld meer betaalbare woningen te bouwen in regio’s waar de schaarste het grootst is, met name voor starters en mensen met een laag of middeninkomen.

De gemeente Woerden ontvangt ruim 7,1 miljoen euro voor de Poort van Woerden. Dit is een nieuw stuk stad aan de zuidkant van de spoorlijn, waar de komende 10 jaar ruim 2.000 woningen worden gebouwd. De Woningbouwimpuls maakt het mogelijk om de bouw te versnellen en om ervoor te zorgen dat 50 procent van de nieuwe woningen binnen de categorie 'betaalbaar' valt.

De gemeente Amersfoort ontvangt bijna 7,5 miljoen euro vanuit de Woningbouwimpuls voor de verdere ontwikkeling van het Hoefkwartier, nu nog bekend als kantorengebied De Hoef-West. Hier komen 2.500 tot 4.200 nieuwe woningen beschikbaar via nieuwbouw en door transformatie van kantoorpanden. Van de woningen valt 55 procent in het betaalbare segment. 

Derde tranche

Niet alle aanvragen voor de tweede tranche van de Woningbouwimpuls zijn positief beoordeeld. Vanuit de provincie Utrecht zijn bij deze tranche in totaal zes aanvragen ingediend. Belangrijke projecten in Utrecht, Nieuwegein, De Ronde Venen en Amersfoort zijn niet gehonoreerd. Deze projecten zijn belangrijk om tot de jaarlijkse productie van 10.000 woningen te komen. De minister schrijft in de Kamerbrief dat aanvragen die nog niet positief zijn beoordeeld opnieuw ingediend kunnen worden bij de derde tranche.

Lees meer

Ministerie van BZK: Woningbouwimpuls
Ministerie van BZK: Overzicht projecten eerste en tweede tranche