Negen initiatieven door naar eindronde Challenge Doorstroming

Voor de Challenge Doorstroming daagde de provincie partijen uit om vernieuwende, creatieve oplossingen aan te dragen om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Er zijn maar liefst 25 inzendingen aangemeld. De jury heeft alle inzendingen beoordeeld op de, vooraf vastgestelde, criteria. Negen inzendingen zijn door naar de eindronde. Deze partijen krijgen de komende tijd professionele begeleiding bij de uitwerking van hun idee. In januari worden de drie winnaars bekend gemaakt. 

Collage met ouder echtpaar, verhuisdozen en jong stel met kind dat op verhuisdoos tekent.

De partijen die deelnemen aan de Challenge Doorstroming  externe linkvariëren van grote ontwikkelaars tot particulieren met creatieve ideeën. Het was dan ook geen gemakkelijke opgave voor de jury om te bepalen wie er doorging naar de eindronde. Onderstaande inzendingen voldoen aan de criteria: impact, innovativiteit en haalbaarheid:

 • De Doorstroomtrein, Floqz: voorrang en ondersteuning voor woningzoekenden die in de wijk willen blijven wonen en op voorhand open willen zijn over hun woning als deze vrijkomt
 • Verhuizen en geluk!; Rhode Reuijl; een tv-programma waarbij wordt uitgelicht welke positieve effecten een verhuizing heeft op de verschillende 50-plus doelgroepen
 • 50-plusser en klusser; Steenvlinder; initiatief waarbij nieuwbouwwoningen zelf door de bewoners worden afgebouwd
 • Kleinschalig duurzaam wonen; Kleinlandgoedmakers; kleinschalig duurzaam wonen met ecologische meerwaarde
 • Versnelling verhuisketens; Clappform; verhuisketens versnellen door middel van data analyses op basis van de psychische kant van potentiële verhuizers
 • Erfdelen; Pieter Parmentier; kleinschalig wonen op voormalige boerenerven
 • Effecten doorstroming meetbaar; Tellers & Benoemers; waarbij de impact van de beoogde extra doorstroming onder 50-plussers wordt doorgerekend
 • Verhuisadviseur / wooncoach; Stade Advies; het begeleiden van ouderen in het vind- en verhuisproces
 • Woonlandschap voor 50+; Apto Architects; innovatieve woonlandschappen voor 50-plussers

Doel Challenge

Het doel is een lange keten aan verhuisbewegingen op gang te brengen, zodat meer eengezinskoopwoningen beschikbaar komen en meer mensen in een woning kunnen wonen die het beste past bij hun levensfase. Onderzoek heeft uitgewezen dat als de doorstroming op de woningmarkt wordt bevorderd, dit direct invloed heeft op de lengte van de verhuisketen.

Jury

De jury die de inzending heeft beoordeeld, bestaat uit professionals en deskundigen uit verschillende gremia binnen de woningbouwsector:

 • Hans Adriani, wethouder gemeente Nieuwegein en voorzitter Taskforce Wonen en Zorg
 • Danielle Harkes, initiatiefnemer ZorgSaamWonen & expert wonen zorg en ouderen
 • Betsy de Keizer, representant van de doelgroep & adviseur senior wonen
 • Rob van Muilekom, gedeputeerde Binnenstedelijke Ontwikkeling en Wonen provincie Utrecht
 • Eveline Paalvast, directeur Architectuurcentrum AORTA
 • Anneke Speelman, ontwikkelingsmanager AM Gebiedsontwikkeling
 • Wouter Veldhuis, rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving College van Rijksadviseurs & directeur MUST stedenbouw

De inzendingen die zijn geselecteerd voor de eindronde van de Challenge Doorstroming  externe linkkrijgen de komende maanden de gelegenheid hun plan verder uit te werken waarbij ze geholpen worden door middel van coaching- en inspiratiesessies.

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl  externe link06 51 99 45 32