Nieuwe programmamanager Versnelling Woningbouw

Programma Versnelling Woningbouw heeft een nieuwe teammanager, Anne Westhoff. Hieronder stelt ze zich voor. Ik ben eind 2022 gestart als programmamanager Versnelling Woningbouw. Daarvoor werkte ik zes jaar voor de gemeente Veenendaal voor onder andere het programma Energieneutraal Veenendaal 2050. En daarvoor was ik werkzaam als directeur van adviesbureau Triode in Amsterdam.

Het versnellingsprogramma is nu halverwege de uitvoeringstermijn. Wat dat betreft ben ik op een goed rijdende trein met 15 gedreven programmateamleden gestapt. En ik val met mijn neus in de boter door de recente provinciale woondeal met het Rijk en de regionale woondeal-afspraken die in de afrondende fase zijn. Dit geeft nog meer vaart aan onze opdracht in het programma! We zullen hierdoor gemeenten en woningbouwcorporaties nog intensiever ondersteunen bij het versnellen van de woningbouwopgave met nadrukkelijk ook een hoger percentage voor betaalbare woningbouw. Met daarbij ook nadrukkelijker een rol voor het rijk om te zorgen voor de randvoorwaarden waaronder deze aantallen gehaald kunnen worden.

De gemeenten en ontwikkelende partijen lopen tegen uitdagingen aan zoals stikstofruimte, investeren in bereikbaarheid, energie-infrastructuur, duurzaamheid en groen, personeelstekorten, prijsstijgingen. Ik zie ons programma als een belangrijke schakel naar het rijk aan de ene kant en naar de gemeenten aan de andere kant om ze bij de uitdagingen in de woningbouw te ondersteunen. Zowel financieel als met inzet van expertise, kennisdeling en lobby richting het rijk.

Mijn rol zal vooral zijn om het programmateam hiervoor zo goed mogelijk in stelling te brengen en te verbinden met de organisatieonderdelen waarin gewerkt wordt aan andere ruimtelijke ambities en beleid. Ik heb er zin in!