Provincie Utrecht investeert € 440.000 in nieuwbouw Zuilense Vecht

De provincie Utrecht draagt € 440.000 bij aan de nieuwe woonwijken van Zuilense Vecht in de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht. In de wijk worden circa 428 woningen gebouwd, waarvan circa 142 in het sociale segment en circa 134 in het middensegment. De investering wordt onder anderen gebruikt voor sociale woningbouw. 

De woningen staan aan weerszijden van het Sportief Park, een nieuwe groenstructuur met nieuwe sportparken en een langzaam verkeer verbinding. De gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht hebben de subsidie aangevraagd bij de provincie. Wethouder Hetty Veneklaas van de gemeente Stichtse Vecht: “Met dit zetje in de rug van de provincie Utrecht kunnen wij een prachtig plan realiseren. We bouwen twee gemengde woonwijken aansluitend bij OpBuuren en Zuilen.”  

Wethouder Klaas Verschuure van de gemeente Utrecht vult aan: “ Naast de woningen komen er ook toekomstbestendige en muliti-functionele sportaccomodaties en een park dat Utrecht en Stichtse Vecht gaat verbinden. Door samen te werken zetten we de nodige stappen in het terugdringen van het woningtekort.”