Tegengestelde belangen en complex? Blij met de flexpoolregeling

Provincie Utrecht verstrekte dit jaar zo’n 2,6 miljoen euro subsidie in het kader van de flexpoolregeling. Met dit geld kunnen gemeenten extra capaciteit en kennis inhuren om hun woningbouwprojecten vlot te trekken. Hoe besteedden Woudenberg en De Bilt de middelen? Een gesprek met Henk Voulon en Henriëtte den Hartog.  

Henk Voulon, projectleider gebiedsontwikkeling in de gemeente Woudenberg: ‘ Woudenberg heeft een forse ambitie en een relatief klein ambtelijk apparaat. Op dit moment zijn we onder andere bezig om nieuwbouwplan Hoevelaar verder van de grond te trekken. Tussen 2020 en 2030 verrijzen hier in drie fasen een kleine 1.000 woningen.

Woonwijk Hoevelaar in Woudenberg

Haalbaar

Om deze grote woningbouwopgave vanuit alle beleidsterreinen in goede banen te leiden, hebben we geld gekregen van de provincie. Onder andere om mijn inhuur te bekostigen. In mijn rol onderzoek ik of fase 2 van dit plan (financieel) haalbaar is. Ook zorg ik voor draagvlak bij alle betrokken partijen en breng ik het deelplan naar de feitelijke uitvoering. Daarnaast hebben we van dit geld een communicatieadviseur ingehuurd, om de omgeving te informeren en te betrekken. Fijn dat we hiervoor bij de provincie kunnen aankloppen’. 

Complex  

Henriëtte den Hartog, projectleider fysieke projecten in gemeente De Bilt is het hartgrondig eens met Henk. Afgelopen jaren diende ze diverse aanvragen voor financiële ondersteuning in. Met succes. Onder andere voor de ontwikkeling van de Spoorzone, een complex project met veel stakeholders.

Van klein naar groot

Henriëtte: ‘Dit project begon ooit klein: met het vergroten van een bushalte. Uiteindelijk groeide het uit tot de ontwikkeling van een ov-knooppunt inclusief woningen. Hier zijn tal van stakeholders bij betrokken, denk aan: particuliere ontwikkelaars, inwonersverenigingen, NS en al die netwerken eromheen. Zoiets vraagt om een doorgewinterde projectleider, iemand die ervaring heeft met stationsgebieden, tegengestelde belangen, participatie en stakeholders, iemand die dit project kan trekken in samenspraak met de interne disciplines binnen onze gemeente. Die ervaring hebben wij niet in huis. Fijn als je dan de middelen krijgt om die deskundigheid in te huren. Flexpoolgelden kunnen jouw project echt een zwieper gever, een fase verder brengen. Wij zijn fan van die regeling.

Meer informatie

Bij toekenning van flexpoolgelden krijgen gemeenten 2/3 deel van de kosten voor inhuur van extra expertise vergoed. Meer weten over deze regeling? Behoefte aan extra ondersteuning? Neem contact op met jouw regiocoördinator.