Terugblik seminar Bouwen aan een gezonde leefomgeving

Op 30 mei 2022 vond het seminar Bouwen aan een gezonde leefomgeving voor iedereen? Het kàn sneller! plaats in het Provinciehuis te Utrecht. Daarin stond het oplossen van het woningtekort in de provincie centraal. Het bouwen van voldoende woningen brengt uitdagingen met zich mee. Van de urgentie om de woningbouw te versnellen zijn alle experts op het gebied van wonen en leefbaarheid overtuigd. Een belangrijke vraag is: hoe kun je dat doen?