Utrechtse regio vraagt nieuw kabinet te investeren in woningbouw

De Utrechtse regio heeft het afgelopen jaar een Utrechts Aanbod opgesteld voor het nieuwe kabinet. Dit aanbod van 33 gemeenten, de provincie Utrecht, het bedrijfsleven en kennisinstellingen benoemt waar onze regio sterk in is en wat nodig is om sterk te blijven.  De aanpak van het woningtekort is daarbij cruciaal. Tijdens een ontbijtsessie op 17 februari bleek dat kandidaat-Kamerleden uit midden-Nederland deze boodschap graag meenemen naar Den Haag. 

Utrechts Aanbod

Enkele reacties van de kandidaat-Kamerleden:

  • Alptekin Akdogan, PvdA (nr. 25), Houten: “Mijn starterswoning in Houten is in zes jaar tijd in waarde verdubbeld en daarmee onbetaalbaar geworden voor starters. Bouw betaalbare woningen die goed zijn aangesloten op bestaande wegen en vooral spoor.” 
  • Derk Boswijk, CDA (nr. 14), Stichtse Vecht, projectontwikkelaar: “Het stikstofdebat is landelijk gepolariseerd, dat helpt niemand verder. Laat Den Haag kijken naar hoe we er in de Utrechtse Regio samen proberen uit te komen.”
  • Mirthe Biemans, PvdA (nr. 23), Utrecht, werkt bij een woningcorporatie: “Er ligt een enorme woningbouwopgave, de wens om in regio Utrecht te wonen is zo groot, daarbij hebben Den Haag en regio Utrecht elkaar nodig.”

Ook investeren in OV-knooppunten en groen

In het Utrechts Aanbod biedt onze regio aan om één op de acht nieuwbouwwoningen tot 2030 in deze regio te laten landen. Aan de andere kant is daar ook wel wat voor nodig van het Rijk. Zo pleit het Utrechts Aanbod voor:

  • Samen investeren in meer OV-knooppunten zodat hieromheen huizen en werkplekken gebouwd kunnen worden. Die OV-knooppunten zijn essentieel om de woningbouw te concentreren;
  • Het afschaffen van de verhuurdersheffing, zodat woningcorporaties meer financiële armslag krijgen om te bouwen;
  • Naast investeringen in rood óók investeren in groen, zodat deze twee in balans blijven.

Onze bestuurders en lobbyisten houden contact met de Kamerleden nadat ze verkozen zijn. Mocht u vragen hebben over de samenwerking met de Kamerleden, dan kunt u terecht bij Niels Hubregtse: niels.hubregtse@provincie-utrecht.nl, 06 34 27 95 22.