Veel aandacht voor positie middeninkomens op de woningmarkt 

Kennisbijeenkomst middenhuur

Kennisbijeenkomst Betaalbare middenhuur

Hoe bieden we mensen met een middeninkomen voldoende kansen op de woningmarkt? Deze vraag stond centraal tijdens de online kennisbijeenkomst Betaalbare middenhuur, die de provincie organiseerde op 27 mei jongstleden. Het vraagstuk staat hoog op de agenda bij gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, beleggers, Rijksoverheid en provincie.    

Mensen met een middeninkomen vallen steeds vaker buiten de boot: ze verdienen te weinig om een woning te kopen en te veel om in aanmerking te komen voor sociale huur. Er zijn te weinig middenhuurwoningen beschikbaar voor deze grote groep woningzoekenden. Hoogleraar Peter Boelhouwer: “Middeninkomens zijn de ruggengraat van de maatschappij. Als we hen in de kou laten staan, dan doen we ook onszelf tekort.”   

Voorbeeldinitiatieven  

Tijdens de kennisbijeenkomst werd duidelijk dat alle overheidslagen en de marktpartijen zich volop inzetten om de positie van middeninkomens op de woningmarkt te verbeteren. Er was aandacht voor goede voorbeeldinitiatieven in gemeenten: het Actieplan middenhuur en het stadsakkoord van de gemeente Utrecht, het Koopgarant fonds van de gemeente Ede en diverse initiatieven in de gemeente Nieuwegein. Ook het beleid van de Rijksoverheid, de inspanningen van projectontwikkelaars en de veranderende rol van woningcorporaties kwamen voor het voetlicht.   

De provincie heeft een rol gepakt door de problematiek op tafel te leggen, bespreekbaar te maken en kennis te delen. Gedeputeerde Rob van Muilekom: “Het is belangrijk dat we samenwerken en onderling vertrouwen ontwikkelen. Daarom organiseren we de kennisbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst kwamen er veel goede ideeën op tafel.”  

Het programmateam Versnelling Woningbouw analyseert op dit moment de geleerde lessen uit de bijeenkomst. Op basis hiervan bepaalt de provincie welke vervolgstappen nodig zijn om de positie van middeninkomens op de woningmarkt te versterken, en welke rol de provincie hierbij kan spelen. Hiervan volgt in een later stadium een terugkoppeling op onze website versnellingwoningbouw.nl.   

Lees meer