Voldoende geschikte woningen arbeidsmigranten hard nodig

Door de vergrijzing van de Nederlandse bevolking halen bedrijven steeds meer personeel uit het buitenland. De verwachting is dat deze groep arbeidsmigranten in de toekomst zal groeien en dat de vraag naar goede huisvesting stijgt. De provincie heeft onderzoek laten doen naar de omvang van het aantal arbeidsmigranten en hun huisvesting in de Utrechtse gemeenten. Belangrijkste aanbeveling in het onderzoeksrapport is dat er regionale afspraken nodig zijn om ervoor te zorgen dat er meer geschikte woningen komen nu en in de toekomst. Gemeenten, werkgevers, uitzenders en provincie moeten met elkaar om tafel. De provincie heeft hierin een ondersteunende rol.

Onderzoek Arbeidsmigranten in de Utrechtse gemeenten

Arbeidsmigranten zijn van wezenlijk belang voor de economie in onze provincie. Ruim 32.000 arbeidsmigranten werken bij ruim 7.600 Utrechtse bedrijven al dan niet via de uitzendbranche. Dit zijn voornamelijk banen in de horecasector, groothandel en detailhandel. Goede huisvesting is niet alleen belangrijk voor de arbeidsmigranten zelf, maar ook voor hun werkgevers.

In het onderzoeksrapport wordt gesteld dat bestaande woonlocaties vaak ongeschikt zijn, gelet op de veiligheidssituatie, leefbaarheid of regelgeving. Daar komt bij dat vanwege een verwachte jaarlijkse groei van het aantal in de provincie werkzame arbeidsmigranten tussen 3,6 procent en 4,6 procent, tot 2030 behoefte is aan 11.835 extra woonplekken. In 2020 heeft het landelijke Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten ('commissie Roemer') onderzoek  externe naar de woon- en werksituatie van arbeidsmigranten.

De huisvestingsopgave voor arbeidsmigranten is onderdeel van de grote woningbouwopgave in de provincie Utrecht. De provincie heeft als doel gesteld om 10.000 woningen per jaar te bouwen tot en met 2030. Hiervan zal een deel passend moeten zijn voor arbeidsmigranten, bijvoorbeeld in de vorm van tijdelijke woningen.

Zie ook