Winnaars Challenge Doorstroming bekend gemaakt

De winnaar van de Challenge Doorstroming is De ‘Doorstroomtrein’ van Floqz geworden. Uit handen van de jury kreeg de winnaar een cheque van 2500 euro uitgereikt. Tellers en Benoemers ontving het stimuleringsbudget van 5000 euro voor hun inzending ‘Effecten van doorstroming meetbaar’.  Samen met de Utrecht10 organiseerde de provincie deze Challenge om partijen uit te dagen met vernieuwende oplossingen te komen om de doorstroming van koopwoningen op de woningmarkt te bevorderen. 

Challenge Doorstroming winnaars

Foto: Gedeputeerde Rob van Muilekom  overhandigt de cheque aan Ludan Schmid van Tellers en Benoemers.

Prijswinnaars

Uit handen van jurylid Betsy de Keizer (adviseur Senior wonen) mocht Stade Advies de derde prijs (1000 euro) in ontvangst nemen. De nadruk die hun oplossing legt op de eerste stap in het proces van (mogelijke) verhuizing, het persoonlijke contact en het feit dat het breed toepasbaar is, zijn aspecten van ‘De verhuisadviseur’ die de jury aanspreken. Hans Adriani (wethouder Nieuwegein) overhandigde de tweede prijs (1500 euro) aan Rhodé Reuijl. Met haar sympathieke en originele idee ‘Verhuizen en geluk’ zet zij met een televisieprogramma vol in op bewustwording en positieve beeldvorming over doorstroming.

De eerste prijs is door Anneke Speelman (Ontwikkelingsmanager AM Gebiedsontwikkeling) uitgereikt aan Floqz. Volgens de jury is de ‘Doorstroomtrein’ tegelijkertijd idealistisch, pragmatisch en bovendien zeer innovatief. Door huishoudens met een verhuiswens binnen de wijk aan elkaar te koppelen, kunnen - geholpen door data - zoveel mogelijk verhuizingen bewerkstelligd worden. Dit vereenvoudigt het zoekproces, drukt de transactieprijzen én ouderen kunnen in hun eigen woonomgeving blijven wonen.

Stimuleringsbudget

Tellers en Benoemers ontving van gedeputeerde Rob van Muilekom het stimuleringsbudget van 5000 euro. “We zien in het vindingrijke simulatie- en rekenmodel van Tellers en Benoemers veel kansen om de problemen op de woningmarkt te verkleinen. Het vroegtijdig gebruik van data is belangrijk om zo goed en zo snel mogelijk te kunnen reageren op de woonwensen van de 50 plusser in de toekomst. Ik hoop dat de Utrechtse gemeenten deze aanpak verder gaan ontwikkelen en vertalen in hun woningbouwplannen”, aldus Van Muilekom.

Doel Challenge

In een eerdere fase heeft de vakkundige jury de negen van de 25 deelnemers meest veelbelovende ideeën geselecteerd voor de eindronde. Afgelopen maanden hebben deze partijen hun oplossing voor doorstroming verder uitgewerkt. Zij hebben daarbij hulp gehad van een in het leven geroepen ‘ontwikkelplatform’: publieke en private organisaties die het belang van doorstroming vanuit hun eigen werkpraktijk bevestigen. Met het toepassen van deze creatieve oplossingen wil de provincie de doorstroming op de woningmarkt stimuleren. Dit met als doel een lange keten aan verhuisbewegingen op gang te brengen waardoor meer eengezinswoningen beschikbaar komen en meer mensen in een woning kunnen wonen die het beste past bij hun levensfase. Hierdoor wordt de bestaande woningvoorraad in de provincie beter benut, waardoor de vraag naar nieuwbouwwoningen vermindert.

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl030 258 21 67 

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11