Zicht op woningbouwplannen met Planregistratie Wonen

Waar worden woningen gebouwd, wanneer, hoeveel, en voor welke doelgroepen: dit en nog veel meer staat op Planregistratie Wonen, een website met informatie over alle openbare woningbouwplannen van de gemeenten in de provincie Utrecht. Met dit instrument houden we de ontwikkelingen op de woningbouwmarkt bij. 

ouders en kinderen op een grasveldje in een nieuwbouwwijk

Het landelijk programma Woningbouw, onderdeel van de Nationale Woon- en Bouwagenda, zet in op de bouw van 900.000 woningen tot en met 2030. Een enorme bouwopgave waarbij samenwerking tussen onder meer provincie, gemeenten, regio’s en het Rijk essentieel is. Meer regie op de woningmarkt vanuit de overheid betekent ook een prominentere rol voor ons als provincie én een grotere focus op monitoring. Met onder andere de Planregistratie Wonen volgen we de ontwikkelingen in de woningbouwplannen op de voet.

 

De plannen die in het systeem staan opgenomen vormen input voor - onder andere - het proces van regionale programmering. Hierbij werken provincie en gemeenten samen aan de programmering van de woningbouw. De afweging en programmering van locaties vindt daarbij plaats in drie regionale programma’s en wordt vervolgens vastgelegd in het provinciale programma wonen en werken. Daarnaast is de provincie een schakel tussen het Rijk en de gemeenten. De planregistratie Wonen vervult hierbij een belangrijk rol. Afspraken over de te bouwen woningen zijn alleen te maken als de planregistratie op orde is.

 

Deze website is primair ingericht voor de gemeenten in de provincie Utrecht. U kunt als bezoeker ook terecht op deze website om openbare woningbouwplannen in te zien. In de kaart ziet u de openbare woningbouwplannen en er is een dashboard waarin u zelf data kunt selecteren en de cijfers per gemeente of regio kunt bekijken.