De verhuiscoach, Stade Advies

Stade Advies is een landelijk opererend adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling dat op een breed vlak bijdraagt aan de kwaliteit van samenleven en gericht is op verbetering. Om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen hebben wij het product ‘verhuisadviseur voor woningeigenaren’ ontwikkeld.

Veel oudere woningeigenaren vinden dat zij prima wonen. Ze hebben lage hypotheeklasten of de hypotheek al afgelost en wonen al jaren in dezelfde buurt. De verhuisgeneigdheid onder deze woningeigenaren is gering. Als deze senioren dan nadenken over verhuizen, weten zij vaak niet wáár te beginnen. Dit belemmert hen in het zetten van de eerste stappen.

man bekijkt huizenaanbod in etalage van makelaar

Een verhuisadviseur biedt hulp en advies aan senioren met een verhuiswens naar een beter passende woning. Een dergelijke adviseur kan -afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever- zowel ingezet worden voor zowel huurders als woningeigenaren. Opdrachtgevers kunnen gemeenten of woningcorporaties zijn.

De verhuisadviseur gaat naast de oudere woningeigenaren staan en helpt en begeleidt hen door het hele proces van afwegingen maken over wel of niet verhuizen, het nemen van besluiten en het tot uitvoering brengen daarvan. De verhuisadviseur maakt gebruik van motiverende gesprekvoering, waarbij de interpersoonlijke klantgerichte relatie centraal staat en waarbij per fase specifieke inzet van de verhuisadviseur wordt gevraagd. Een sterke persoonlijke motivatie helpt mensen letterlijk en figuurlijk over de (eerste) drempels. En als eenmaal de eerste stap is gezet, dan volgt de rest van de stappen vaak ook snel.

Als dat nodig is werkt de verhuisadviseur samen met professionals op het terrein van zorg en welzijn (bijvoorbeeld buurtteams of het WMO-loket) en met andere partijen op de woningmarkt (verhuurders, makelaars).

Ieder mens is uniek en iedere situatie anders. Daarom is onze begeleiding maatwerk en sluiten wij aan op ieders persoonlijke situatie. Wanneer mogelijk bezoeken wij de mensen thuis. Wij werken vanuit een integrale benadering en wanneer dit nodig is, verwijzen wij door naar andere professionele partijen. Denk aan: de wijkteams, het WMO-loket, het inkopen van zorg, maar ook aan professionele partijen voor de aan- en verkoop van een woning of het geven van financiële adviezen. Als een dergelijke doorverwijzing nodig is, zorgen wij voor een warme overdracht.

Dat er voor woningeigenaren een onafhankelijk aanspreekpunt komt waar zij terecht kunnen voor persoonlijk advies over en ondersteuning bij hun zoektocht naar een beter passende woning is nieuw. Deze onafhankelijke, persoonlijke én motiverende benadering en de (motiverende) begeleiding tijdens de zoektocht naar een nieuwe woning leidt tot meer en snellere doorstroming.  

Na het bewezen succes van de verhuisadviseur voor huurders is de verhuisadviseur voor woningeigenaren een nieuw instrument dat in alle gemeenten inzetbaar is (al dan niet in combinatie met de verhuisadviseur voor huurders). Stade Advies levert daarbij maatwerk dat aansluit bij zowel de lokale behoefte van de opdrachtgever als bij de behoeften van de woningzoekenden.

De verhuisadviseur voor woningeigenaren helpt de woningeigenaren door het geven van advies en begeleiding bij het zetten van de juiste stappen van een grote naar een beter passende woning.

Kijk voor meer informatie op https://www.verhuisadviseursenioren.nl. Of neem contact op met Marlies Bodewus (E: advies@stade.nl / M: 06-51058814).