Kennisbijeenkomst betaalbare middenhuur

Hoe bieden we mensen met een middeninkomen voldoende kansen op de woningmarkt? Deze vraag stond centraal tijdens de online kennisbijeenkomst Betaalbare middenhuur, die de provincie organiseerde op 27 mei 2021. Het vraagstuk staat hoog op de agenda bij gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, beleggers, Rijksoverheid en provincie.   

In deze tijd is het lastig om op de huidige woningmarkt in de provincie Utrecht een passende en betaalbare woning te vinden. De ambitie van de provincie Utrecht is om 10.000 woningen per jaar te bouwen waarvan de helft in het sociale en middensegment. In de praktijk is dat geen gemakkelijke opgave en is de vraag naar middenhuurwoningen op dit moment fors groter dan het aanbod. Tijdens de kennisbijeenkomst hebben we onderzocht welke stappen er gezet moeten worden om sneller en meer betaalbare woningen te realiseren en hebben we gekeken naar goede voorbeelden. 

Verder was er aandacht voor goede voorbeeldinitiatieven in gemeenten: het Actieplan middenhuur en het stadsakkoord van de gemeente Utrecht, het Koopgarant fonds van de gemeente Ede en diverse initiatieven in de gemeente Nieuwegein. Ook het beleid van de Rijksoverheid, de inspanningen van projectontwikkelaars en de veranderende rol van woningcorporaties kwamen voor het voetlicht. Tijdens de kennisbijeenkomst bleek dat het onderwerp middenhuur hoog op de agenda staat bij gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars beleggers, de Rijksoverheid en de provincie. 

Gedurende de middag is gebleken dat de betrokkenheid rondom betaalbare middenhuur groot is bij alle partijen, maar dat het een zeer complex onderwerp is. In de huidige markt, met stijgende grondprijzen en bouwkosten aan de ene kant en toenemende ambities aan de andere kant, komt de financiële haalbaarheid steeds meer onder druk te staan. Er ligt niet zomaar één oplossing voor het grijpen. Partijen moeten o.a. meer met elkaar samenwerken, elkaar vertrouwen, elkaar vasthouden en met elkaar blijven praten om de komende jaren meer betaalbare middenhuur- en koopwoningen te realiseren en te behouden.

Bekijk hier de verschillende onderdelen van de kennisbijeenkomst terug.

Plenaire deel

Gedeputeerde Binnenstedelijke Ontwikkeling en Wonen Rob van Muilekom schetste dat de provincie de afgelopen jaren veel zaken rondom middenhuur heeft opgepakt, zoals het Biedboek, de Challenge Middenhuur, de juridische toolbox instrumenten en de Actie Agenda Wonen. Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer gaf een analyse van de woningmarkt op het gebied van middenhuur. Tom Daamen (universitair hoofddocent gebiedsontwikkeling) liet zien welke knelpunten en mogelijke oplossingen er zijn bij de realisatie van betaalbare middenhuur in gebiedsontwikkelingen. 

Plenaire opening Kennisbijeenkomst betaalbare middenhuur.

Kennissessies

Tijdens vier kennissessies werd het onderwerp middenhuur verder uitgediept. Op deze pagina's staan de video´s van de kennissessies en de presentaties die gehouden zijn:

Talkshow

De volgende sprekers gingen met elkaar in gesprek over knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen om te komen tot meer betaalbare middenhuurwoningen: 

  • Rob van Muilekom – Gedeputeerde provincie Utrecht
  • Tom Daamen - Universitair hoofddocent TU Delft en directeur Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling
  • Marja Appelman - Directeur Woningbouw, ministerie BZK
  • Gea Voorhorst - Directeur Legal & Compliance, BPD
  • Hans Adriani - Wethouder gemeente Nieuwegein
  • Joan van der Burgt – Directeur regio Amersfoort en Klantenservice, De Alliantie

Onder meer kwamen de volgende onderwerpen aan bod: de rol van corporaties, de verhuurdersheffing, de stapeling van eisen in gebiedsontwikkeling, de Woningbouwimpuls.

Afsluitende talkshow Kennisbijeenkomst betaalbare middenhuur.

Presentatie

Keynote Betaalbare middenhuur en gebiedsontwikkeling, Tom Daamen (Universitair hoofddocent TU Delft, leerstoel gebiedsontwikkeling, en directeur Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)