Planregistratie Wonen

De provincie Utrecht ontwikkelt een nieuw platform voor gemeenten om hun woningbouwplannen te registreren. Met dit platform houden wij zicht op de provinciale woningbouwplanning en kunnen gemeenten overzichten van hun ingevoerde plannen raadplegen. De planregistratie Wonen wordt ook als uitgangspunt gebruikt voor regionaal programmeren.

Naar verwachting zal de planregistratie Wonen begin juli 2021 gereed zijn voor gebruikers. Gemeenten kunnen vooralsnog woningbouwplannen registeren op het huidige platform.