Programma seminar Bouwen aan een gezonde leefomgeving voor iedereen? Het kàn sneller

Programma

Datum: 30 mei
Tijdstip: 13.30 - 16.30 uur
Locatie: Provinciehuis, Archimedeslaan 6, Utrecht

13:15 uur:           Inloop met koffie/thee

13:30 uur:           Woord van welkom door Rob van Muilekom, gedeputeerde provincie Utrecht

13:40 uur:           Key note speaker Chris Kuijpers, directeur-generaal Volkshuisvesting, ministerie Binnenlandse Zaken: Plannen van het kabinet voor versnelling van de woningbouw

14:00 uur:           Key note speaker Ellen van Bueren, hoogleraar Urban Development Management, TU Delft: Reflectie op de woningbouwplannen van het kabinet met het oog op de versnelling van de opgave

14:25 uur:           Pauze

14:35 uur:  Workshops, ronde 1  

a) Wonen op hoogte: het gelijknamige rapport analyseert de voor- en nadelen van hoogbouw aan de hand van drie locaties: Tilburg, Amsterdam en Amersfoort. Het geeft adviezen hoe hoogbouw kan bijdragen aan een leefbare omgeving. Het is ook een oproep tot vervolgacties voor het Rijk, gemeentes, ontwikkelaars en ontwerpers. Door medeauteur en gebiedsontwikkelaar Martine Vledder van SITE Urban Development.

b) Reimar von Meding van KAW over het onderzoek ‘Ruimte zat!”: er is ruimte in de stad om te bouwen en dus te versnellen; over toekomstige kansen waar je nu aan kunt beginnen, én de koppelkansen. Vier strategieën om te verdichten in de naoorlogse wijken aan de hand van onderzoek naar 1800 buurten.

c) Duurzaam bouwen / houtbouw als structuurkeuze: directeur-bestuurder Elisabeth ter Borg van woningcorporatie Fien Wonen over de structuurkeuze voor biobased nieuwbouw en de versnelling van de energietransitie. De instrumenten om dit in gang te zetten staan klaar. Daardoor kan Fien Wonen nu versneld werk maken van gezond en CO2 positief bouwen en het verduurzamen van de bestaande voorraad. Hoe heeft deze woningcorporatie dit aangepakt? En wat vinden de huurders ervan?

d) Circulair bouwen, het kan! Door Charlotte Ernst. Over een stukje duurzame stadsontwikkeling in Utrecht: het Hof van Cartesius, werkplekken voor creatief en duurzaam ondernemerschap gebouwd met 90% gebruikte materialen. Hoe is het Hof een voorbeeld voor werklandschappen van de toekomst? En zijn deze pijlers van circulair bouwen, groene buitenruimten en bouwen met gebruikers zelf ook toe te passen op de woningbouw? Ook de financiering is innovatief en samen met de Provincie en Stadmakersfonds als eerste pilot in Nederland gerealiseerd.

15:10 uur:    Workshops, ronde 2

a) Wonen op hoogte: het gelijknamige rapport analyseert de voor- en nadelen van hoogbouw aan de hand van drie locaties: Tilburg, Amsterdam en Amersfoort. Het geeft adviezen hoe hoogbouw kan bijdragen aan een leefbare omgeving. Het is ook een oproep tot vervolgacties voor het Rijk, gemeentes, ontwikkelaars en ontwerpers. Door medeauteur en gebiedsontwikkelaar Martine Vledder van SITE Urban Development.

b) Workshop ‘ontwerpen aan een gastvrije omgeving’ door Cor Geluk van Juurlink [+] Geluk. Over little C, een nieuwe woningbouwtypologie waarin je elkaar tegenkomt: in de stegen, op de pleinen, op de bruggen, op de gemeenschappelijke dakterrassen, aan de waterkant… Wat win je als je vanaf het begin de openbare ruimte, en de overgang van de gebouwen daar naartoe, integraal mee ontwerpt?

c) Duurzaam bouwen / houtbouw als structuurkeuze: directeur-bestuurder Elisabeth ter Borg van woningcorporatie Fien Wonen over de structuurkeuze voor biobased nieuwbouw en de versnelling van de energietransitie. De instrumenten om dit in gang te zetten staan klaar. Daardoor kan Fien Wonen nu versneld werk maken van gezond en CO2 positief bouwen en het verduurzamen van de bestaande voorraad. Hoe heeft deze woningcorporatie dit aangepakt? En wat vinden de huurders ervan?

d) Circulair bouwen, het kan! Door Charlotte Ernst. Over een stukje duurzame stadsontwikkeling in Utrecht: het Hof van Cartesius, werkplekken voor creatief en duurzaam ondernemerschap gebouwd met 90% gebruikte materialen. Hoe is het Hof een voorbeeld voor werklandschappen van de toekomst? En zijn deze pijlers van circulair bouwen, groene buitenruimten en bouwen met gebruikers zelf ook toe te passen op de woningbouw? Ook de financiering is innovatief en samen met de Provincie en Stadmakersfonds als eerste pilot in Nederland gerealiseerd.

15:45 uur:           Paneldiscussie met Rob van Muilekom, Chris Kuijpers, Onno Dwars (directeur Ballast Nedam), Trees van Haarst (directeur Patrimonium woonservice), Klaas Verschuure (wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, gemeente Utrecht).

16:20 uur:           Samenvatting en slotwoord, uitreiking publicatie Hoog gebouw(d)

16.25 uur:             Einde programma, hapje en drankje ter afsluiting