Hart van de Heuvelrug

Dat natuur en woningbouw hand in hand gaan bewijst de provincie Utrecht met het programma Hart van de Heuvelrug. Het programma bouwt de komende jaren ongeveer 1700 woningen in of dichtbij de natuur op verschillende woningbouwlocaties rond Park Vliegbasis Soesterberg in de gemeenten Soest en Zeist. 

Het gaat om de volgende woningbouwlocaties:

  • Woonwijk Vliegbasis Soesterberg, Soesterberg
  • Sortie 16, Zeist
  • Oude Tempel, Soest
  • Willem Arntzhoeve, Den Dolder
  • Kavels Westflank, Soesterberg
  • Huis ter Heide West, Huis ter Heide
  • De Groene Hoogte, Soesterberg (gerealiseerd medio 2022)
  • Sterrenberg, Huis ter Heide (gerealiseerd)

In deze gemeenten is de vraag naar woningen - net als in de rest van de provincie - groot. Er is vooral behoefte aan betaalbare woningen. Daarom worden bijvoorbeeld op woningbouwlocatie Sortie 16 150 tot 200 gevarieerde woningtypen gebouwd inclusief sociale huur. Vijftig procent van de woningen valt in het betaalbare segment.

Gebiedsontwikkeling Hart van de Heuvelrug.

Natuurinclusief bouwen

Bouwen in de natuur vraagt om extra aandacht voor de aanwezige flora en fauna. Het vertrekpunt is natuurinclusief bouwen. Dit betekent dat de aanwezige dieren en planten de basis zijn voor de uitwerking van de plannen. Ook worden bij de bouw van de woningen extra maatregelen getroffen, zoals groene daken. Verder wordt voor elk woningbouwproject bekeken op welke wijze kan worden bijgedragen aan de ambities op het gebied van duurzaamheid en energie.

Aandacht voor mens en natuur

De woningbouwprojecten zijn onderdeel van het programma Hart van de Heuvelrug. Het programma heeft als doel de versnippering van de natuur op de Utrechtse Heuvelrug tegen te gaan. Naast het realiseren van nieuwe natuur zijn ook 5 ecoducten aangelegd. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden maken we het natuurnetwerk robuuster. Binnen dat robuuste natuurnetwerk worden gebieden heringericht en zo maakt het programma ruimte voor wonen, werken, zorg en recreatie. Zo verbetert het programma de kwaliteit van de leefomgeving. De forse investeringen die de laatste jaren zijn gedaan in de natuur worden bekostigd uit de opbrengsten van onder andere de woningbouwprojecten. 

Hart van de Heuvelrug is een samenwerkingsverband van de provincie Utrecht, gemeente Zeist en gemeente Soest. De partijen werken nauw samen met Het Utrechts Landschap, het Nationaal Militair Museum en het Rijk.

Begrotingsvoorstellen provincie Utrecht: Rob van Muilekom.