Langs Eem en Spoor

De regio Amersfoort behoort al jaren tot de meest gespannen woningmarktregio's van Nederland. Om de druk op de woningmarkt weg te nemen zijn meer woningen nodig. Met de herontwikkeling van het gebied langs de Eem en het spoor wil Amersfoort de komende tien jaar een uniek gebied toevoegen, grenzend aan de binnenstad en een NS-station. Een woon-werk-recreatieplek waar veel mogelijkheden zijn voor wonen, werken, openbare ruimte en duurzaamheid. 

Langs Eem en Spoor

In Langs Eem en Spoor worden 3.000 tot 4.000 nieuwe woningen gebouwd, waarvan 35 procent van de woningen in het sociaal segment valt en 20 procent in het middensegment. Hiermee is het plan in lijn met de ambitie van de provincie om 50 procent van de woningen te realiseren in het sociale en middensegment. Langs Eem en Spoor bestaat uit vijf gebiedsdelen: de Wagenwerkplaats, Trapezium, het Eemplein, de Nieuwe Stad en Kop van Isselt.

Gedeelde ambitie

Gemeente en provincie werken bij de herontwikkeling van Langs Eem en Spoor nauw samen en trekken gezamenlijk op richting Rijk. Provincie en gemeente hebben gedeelde ambities op het vlak van de woningbouwopgave, gezond stedelijk wonen, duurzaamheid en mobiliteit in dit gebied. In 2019 hebben zij deze ambities vastgelegd in een intentieovereenkomst. Dit wordt in 2021 opgevolgd met een samenwerkingsovereenkomst. 

De provincie levert een bijdrage van 2 miljoen euro aan de verplaatsing van het afvalverwerkingsstation van ROVA naar een andere locatie. Hiermee wordt de bouw van 1.000 woningen in het gebied mogelijk. 

Soesterkwartier

Bij de herontwikkeling van Langs Eem en Spoor wordt goed gekeken naar de aansluiting van de wijk Soesterkwartier, dat letterlijk door Langs Eem en Spoor omarmd wordt. Soesterkwartier krijgt 4 miljoen euro subsidie van de provincie voor investeringen in het vitaler maken van de wijk. 

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van de gemeente Amersfoort.