Poort van Woerden

In de omgeving van Station Woerden worden de komende jaren zo’n 4000 tot 5000 nieuwe woningen gebouwd. Het gebied de Poort van Woerden omvat de projecten Nieuw-Middelland, Stationsgebied en Snellerpoort. Hier werken provincie en gemeente ook aan een snelfietsroute parallel aan de spoorlijn tussen Woerden en Utrecht.

De provincie ondersteunt de ambities van de gemeente voor dit gebied. Dit doen we door kennis en capaciteit in te brengen. We nemen actief deel aan het projectteam en leggen de verbinding met andere overheidsorganisaties om de projecten tot een succes te brengen.

Stedenbouwkundige visie Stationsgebied

De omgeving van het station wordt voor de komende tientallen jaren verbeterd.  De stedenbouwkundige visie vormt de basis voor de concrete (bouw)plannen voor het gebied. In deze visie voor het Stationsgebied krijgen voetgangers, fietsers en OV meer ruimte. De Polanertunnel wordt op termijn autovrij en verbreed met meer ruimte voor langzaam verkeer en groen. Ook worden de verschillende stadsdelen beter met elkaar verbonden voor langzaam verkeer en worden het stationsgebied en de binnenstad voor alle stadsdelen beter bereikbaar.

Het gebied moet een aantrekkelijke entree worden naar het Groene Hart en passen bij de Woerdense maat en schaal. De visie gaat uit van 700  tot 900 woningen. Voor de komende vijf jaar kunnen aan de zuidkant van het station al zo’n 450 tot 500 woningen gerealiseerd worden. In het Stationsgebied zullen, naast de woonfunctie, ook andere functies en voorzieningen een plek gaan krijgen. Hierbij kan worden gedacht aan horeca, moderne werkplekken, kantoor- en vergaderruimte, etc.  

Nieuw-Middelland

Bedrijventerrein Middelland-Noord wordt getransformeerd naar een gemengd stedelijk woongebied onder de projectnaam Nieuw-Middelland. Waar zich nu nog bedrijven en kantoren bevinden, ontstaat in de komende jaren volop ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Daarbij worden wonen en werken gecombineerd met andere stedelijke voorzieningen. In de directe nabijheid van het centrum van Woerden, op loopafstand van het NS station.

Afhankelijk van de geleidelijke ontwikkeling van bedrijvigheid naar woonfuncties, kan Nieuw-Middelland op termijn plek bieden aan circa 1.800 tot 2.400 nieuwe woningen. De bouw van de eerste woningen start in 2021. Het voormalige FNV-gebouw wordt getransformeerd tot 265 huur-/koopwoningen, waarvan 82 sociale huurappartementen.

Naast de bestaande voorzieningen in de binnenstad en in andere delen van Woerden, dragen nieuwe voorzieningen zoals horeca, kleinschalige werkunits, maatschappelijke voorzieningen (scholen, zorg) en, op termijn, een supermarkt in belangrijke mate bij aan de levendigheid.