TEMPO

De provincie wil helpen bij het oplossen van knelpunten in concrete woningbouwprojecten. Daarom heeft het programma Versnelling Woningbouw een netwerk van experts opgericht: TEMPO (Team Externe Meedenkkracht Professionals in woningbouwOntwikkeling).

Dit netwerk helpt gemeenten, woningcorporaties en bewonerscollectieven kortdurend bij initiatieven of denkt mee bij een woningbouwprojecten of gebiedsontwikkelingen. Zo zetten we samen de schouders eronder om de woningnood aan te pakken.

Concrete hulp van experts

Met de kosteloze, tijdelijke inzet van de experts uit het netwerk TEMPO zet u vaart achter een project. U krijgt concreet advies om mee verder te gaan, bijvoorbeeld na een adviesgesprek, via een brainstorm of na het uitdiepen van de projectcasus.

Advies van de TEMO-experts kan het project of de ontwikkelopgave van uw gemeente of organisatie een boost geven. De experts in het netwerk kunnen nieuwe, innovatieve oplossingen bedenken voor bestaande situaties. TEMPO is multidisciplinair; de volgende expertises zijn onder meer aanwezig in het netwerk:

  • Procesmanagement
  • Planeconomie, Financiering & Transformatie
  • Samenwerking, Contractvormen & Juridisch
  • Participatie, RO & Plan- en gebiedsontwikkelingsproces
  • Ontwerp
  • Duurzaamheid, Natuur & Milieu
  • Mobiliteit

Bent u op zoek naar een andere expertise? Neem gerust contact met ons op! Zo kunnen we samen eventuele inzet van TEMPO voor uw vraagstuk verkennen.

Contact

Wilt u ondersteuning aanvragen of heeft u vragen? Mail naar versnellingwoningbouw@provincie-utrecht.nl of neem contact op met de coördinatoren:

Ilse van Dijk: 06 - 40982255
Aletta van der Werff: 06 - 81025239

Ilse van de Pol

Ilse van Dijk

Aletta van der Werff

Aletta van der Werff

Wilt u meer weten over de experts van het TEMPO-netwerk? Wij stellen hen graag aan u voor! Bekijk ook het onderstaande filmpje over het TEMPO-netwerk.

Naar de experts

Introductie TEMPO - Van vertragen naar versnellen.