TEMPO

De provincie wil vertraging voorkomen. Daarom heeft het programma Versnelling Woningbouw een netwerk van experts opgericht: TEMPO (Team Externe Meedenkkracht Professionals in woningbouwOntwikkeling). Dit netwerk helpt gemeenten, woningcorporaties en bewonerscollectieven kortdurend bij initiatieven of denkt mee bij een project- of gebiedsontwikkeling. Zo zetten we samen de schouders eronder om woningbouwprojecten te versnellen.

Introductie TEMPO - Van vertragen naar versnellen.

Nieuwe, innovatieve oplossingen

Komt uw project niet verder? Twijfelt u over de juiste aanvliegroute of verwacht u knelpunten? Met de kosteloze, tijdelijke inzet van de experts uit het netwerk TEMPO zet u (weer) vaart achter een project. U krijgt concreet advies om meteen mee verder te gaan, bijvoorbeeld na een gesprek, via een brainstorm of na het uitdiepen van de projectcasus.

De experts in het netwerk zijn gespecialiseerd om nieuwe en/of innovatieve oplossingen te bedenken voor ontstane situaties. Op deze manier krijgt uw ontwikkelopgave een boost. Bovendien creëert dit nieuwe kennis en inspiratie voor wie bezig is met de woningbouwopgave in de provincie Utrecht.

Multidisciplinair netwerk

TEMPO is multidisciplinair en bestrijkt de elementen die voorbijkomen in woningbouwontwikkeling. De volgende expertises zijn aanwezig in het netwerk:

  • Procesmanagement
  • Planeconomie, Financiering & Transformatie
  • Samenwerking, Contractvormen & Juridisch
  • Participatie, RO & Plan- en gebiedsontwikkelingsproces
  • Ontwerp
  • Duurzaamheid, Natuur & Milieu
  • Mobiliteit

Denkt u dat uw vraag of casus niet vanuit deze disciplines behandeld kan worden? Neem gerust contact met ons op om de eventuele inzet van TEMPO voor uw vraagstuk samen met ons te verkennen.

Snel naar