Wanneer schakel ik hulp van TEMPO in?

Een woningbouwproject kan op verschillende momenten vertraging oplopen. Blijft uw project hangen in de planontwikkeling? Twijfelt u over de juiste (RO) aanvliegroute van een project of verwacht u knelpunten? Weet u niet welke samenwerkingsvorm u kunt kiezen of loopt u vast in de onderhandeling? Dan kunt u terugvallen op de tijdelijke inzet van TEMPO. De experts uit dit netwerk helpen projecten die (dreigen te) vertragen weer te versnellen. Hier leest u voor wie het netwerk is bedoeld, in welke vorm hulp wordt geboden en welke randvoorwaarden er gelden.

 

Komt uw project niet verder?

Medewerkers bij gemeenten en woningcorporaties weten goed of tijdelijke extra inzet nodig is en kunnen in dat geval een aanvraag doen voor kosteloze hulp vanuit het netwerk. De experts zijn ook beschikbaar voor mensen die samen een bewonerscollectief vormen om een woningbouwinitiatief van de grond te krijgen.

De experts uit het netwerk brengen met hun extra denkkracht een (vastgelopen) ontwikkeltraject (weer) op gang of kunnen door hun advies net dat zetje geven dat op dat moment nodig is. Door nieuwe en/of innovatieve oplossingen voor problemen te bieden, krijgt uw proces een boost en leiden deze oplossingen meteen tot nieuwe kennis.

Typen ondersteuning

Er zijn verschillende manieren waarop de experts van het netwerk helpen en advies geven. De provincie is actief betrokken bij de ondersteuning.

Projectcheck (looptijd ongeveer 6 weken)

U wilt weten of u op de goede weg bent met een gebiedsontwikkeling? Wilt u knelpunten in de (nabije) toekomst vóór zijn? De projectcheck is een tussentijdse audit waarmee eventuele vertraging later in het traject is te voorkomen.

Adviesgesprek (binnen 3 weken)

U hebt een concrete vraag over een deel van een project, waarmee u geholpen wilt worden. Eén expert doet een intake en brengt daarna een advies uit.

Brainstorm (looptijd ongeveer 5 weken)

Het is u nog niet helemaal helder wat er aan de hand is, daarom helpt de coördinator de vraagstelling aan te scherpen tijdens een intake, bijvoorbeeld wel of niet een parkeerhub. Samen met u als aanvrager bereiden jullie samen een brainstormsessie voor. Aan deze sessie, van één dagdeel, nemen meerdere experts deel. Zo kunnen we de casus vanuit meerdere disciplines en invalshoeken bekijken. Uw organisatie zorgt voor de verslaglegging.

Projectcasus (looptijd ongeveer 8 weken)

Er zijn (mogelijk) meerdere vertragingsfactoren en er is een gedegen aanpak nodig om een project snel vlot te trekken. Toegespitst op uw vragen en behoefte wijzen we uit het netwerk één expert als projectleider aan. Deze start de voorbereiding met een intake. Op basis hiervan volgt een startnotitie en volgt de voorbereiding van de expertsessie. Aan de expertsessie nemen meerdere experts deel. De casus wordt uitgediept en alle invalshoeken voor mogelijke oplossingen worden belicht. Uw organisatie zorgt voor de verslaglegging. Het resultaat is een adviesnotitie om mee aan de slag te gaan. We houden daarna contact om na te gaan of en in hoeverre u hier daadwerkelijk mee verder kunt.

Randvoorwaarden voor de aanvraag

Wanneer komt een project in aanmerking voor extra hulp? Er geldt een aantal voorwaarden.

  • De aanvraag wordt ingediend door een gemeente, een woningcorporatie of een collectief van particulieren (een groep initiatiefnemers die zich zonder winstoogmerk inspant om een toekomstbestendige woonvoorziening te realiseren die voor een grote maatschappelijke meerwaarde zorgt).
  • Het project voegt nieuwe woningen toe en past binnen de focus en ambitie van het programma Versnelling Woningbouw
  • De projectlocatie ligt in de provincie Utrecht en binnen het stedelijk gebied (volgens de Omgevingsverordening, ook direct te zien op deze kaart).
  • Het project is passend binnen bestaand beleid.
  • De situatie heeft duidelijk extra inzet en/of een (nieuwe) impuls nodig.
  • De casus is afgebakend en hulp kan (waarschijnlijk) relatief snel zorgen voor vooruitgang.
Let op: bewonerscollectieven moeten er rekening mee houden dat het netwerk alleen ingezet kan worden bij inhoudelijke knelpunten in het project. De gemeente waarin de projectlocatie ligt, heeft het initiatief al omarmd en een locatie is al gevonden. Bovendien moet het initiatief van betekenis zijn voor de (lokale) woningmarkt: het collectief heeft voldoende schaalgrootte en ambities.

Heeft u langere tijd extra inzet nodig? Dan kunt u wellicht terugvallen op de zogenoemde flexpoolgelden. Gemeenten kunnen daarin voor de duur van maximaal een jaar specifieke capaciteit inhuren (onder cofinanciering).

Hoe werkt het aanvragen?
Wilt u TEMPO om hulp vragen en voldoet uw project aan de randvoorwaarden? Of heeft u vragen waar u ons eerst over wilt spreken? Kijk dan op de webpagina Hoe vraag ik ondersteuning aan? om contact te leggen. U leest hier ook wat er na een aanvraag gebeurt.