Challenge Doorstroming

De provincie Utrecht daagde marktpartijen, overheden en particulieren uit om nieuwe, creatieve oplossingen aan te dragen om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Doel: ouderen voornamelijk degenen waarvan de kinderen het huis uit zijn- laten doorstromen naar kleinere, toekomstbestendige woningen, zodat er meer eengezinskoopwoningen beschikbaar komen.  

Impactvolle oplossingen

De provincie streeft naar impactvolle oplossingen en stelde daarom specifieke eisen aan schaalbaarheid en realiteitsgehalte van de inzendingen. 

  • Oplossingen verleiden de doelgroep om te verhuizen naar een geschikte, aantrekkelijke plek die voldoet aan hun wensen. Een verhuizing ontstaat uit keuzevrijheid. Het gaat hierbij over perspectief en toekomstgerichtheid, in plaats van over iets opgeven, niet meer kunnen of voorsorteren op een zorgbehoefte.
  • Concepten ontzorgen de doelgroep en nemen (financiële) drempels weg ten aanzien van een verhuizing. Doel hiervan is dat praktische bezwaren niet meer in de weg staan om te verhuizen, of dat de doelgroep ook in financiële zin een positieve stap maakt door te verhuizen.
  • Oplossingen creëren meer bewustwording in de samenleving over de behoeften en wensen van de doelgroep ten aanzien van hun volgende woning en de mogelijkheden die ontstaan wanneer zij verhuizen. Doel hiervan is dat het gesprek over wonen voor de doelgroep anders gevoerd wordt.  

Prijswinnaars 

De Challenge leverde negen inzendingen op die volgens de jury perfect aansloten op de vraag van de provincie. Hiervan vielen er vier in de prijzen:
1e prijs: De Doorstroomtrein van Floqz
2e prijs: Verhuizen en geluk van Rhodé Reuijl
3e prijs: De verhuiscoach van Stade Advies 
Winnaar stimuleringsbudget: Tellers en Benoemers met De effecten van doorstroming meetbaar maken

Overige inzendingen

Samen buiten wonen alsof je op vakantie bent van de kleinlandgoedmakers,
50-plusser en klusser van Steenvlinder,

Erfdelen: sociaal, duurzaam en kleinschalig wonen op het platteland van Pieter Parmentier, 
De buurtgaard van Apto Architects,
Doorstromingsoplossing van 
Clappform.

De negen deelnemers kregen hulp bij de uitwerking van hun initiatief. Via speeddates met het Ontwikkelplatform, een netwerk van relevante markt- en overheidspartijen, haalden ze ideeën en kennis op. Door de adviezen vanuit de markt en overheid werden de oplossingen méér praktijkgericht en beter van kwaliteit.

Klik hier voor het juryrapport. Meer informatie over de Challenge Doorstroming, klik hier.  

Nieuws