Challenge Doorstroming

Met de Challenge Doorstroming daagt de provincie Utrecht marktpartijen, overheden en particulieren uit om nieuwe, creatieve oplossingen aan te dragen om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Het doel is om een keten aan verhuisbewegingen op gang te brengen, zodat er meer eengezinskoopwoningen beschikbaar komen.  

Samen met het samenwerkingsverband Utrecht10 (vanuit de Utrechtse Woondeal) daagt de provincie een breed scala aan deelnemers uit: maatschappelijke organisaties, betrokken burgers, deskundige marktpartijen en creatieve zelfstandigen.

We zoeken naar innovatieve oplossingen om ouderen, waarvan bijvoorbeeld de kinderen het huis uit zijn, de mogelijkheid te bieden om door te stromen naar een kleinere, toekomstbestendige woning. Zo kunnen er meer verhuizingen plaatsvinden in langere verhuisketens, zodat meer huishoudens kunnen wonen in een passende en gewenste woning. 

Impactvolle oplossingen

De provincie streeft uitdrukkelijk naar impactvolle oplossingen en stelt daarom specifieke eisen aan schaalbaarheid en realiteitsgehalte van de inzendingen. Concreet zijn we op zoek naar: 

 • Oplossingen die de doelgroep verleiden om te verhuizen naar een geschikte, aantrekkelijke plek die voldoet aan hun wensen. Het doel hiervan is dat een verhuizing ontstaat uit keuzevrijheid. Het gaat hierbij over perspectief en toekomstgerichtheid, in plaats van over iets opgeven, niet meer kunnen of voorsorteren op een zorgbehoefte.
 • Concepten voor het ontzorgen van de doelgroep en het wegnemen van (financiële) drempels ten aanzien van een verhuizing. Het doel hiervan is dat praktische bezwaren niet meer in de weg staan om te verhuizen, of dat de doelgroep ook in financiële zin een positieve stap maakt door te verhuizen.
 • Oplossingen die meer bewustwording creëren in de samenleving over de behoeften en wensen van de doelgroep ten aanzien van hun volgende woning en de mogelijkheden die ontstaan wanneer zij verhuizen. Het doel hiervan is dat het gesprek over wonen voor de doelgroep anders gevoerd wordt.  

Deze richtingen zijn voortgekomen uit onderzoeken van SpringCo, Academie van de Stad en SITE en uit de gesprekken met het Ontwikkelplatform (netwerk van de provincie Utrecht; betrokken partijen die baat hebben bij en sturen op het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt). Geselecteerde deelnemers krijgen hulp bij de uitwerking van hun initiatief vanuit de doelgroep en vanuit het Ontwikkelplatform. Zo hopen we goede oplossingen direct aan de markt te verbinden.  

Status

Momenteel bevindt de Challenge Doorstroming zich in de tweede fase. In totaal zijn er 25 inzendingen op de Challenge Doorstroming geweest, waarvan er 9 door zijn naar de tweede fase. De 25 initiatieven zijn beoordeeld op de criteria: impact, innovativiteit en haalbaarheid. 

De 25 inzendingen zijn beoordeeld door een deskundige jury: 

 • Hans Adriani, wethouder gemeente Nieuwegein en voorzitter Taskforce Wonen en Zorg
 • Danielle Harkes, initiatiefnemer ZorgSaamWonen & expert wonen zorg en ouderen
 • Joost van Hoof, lector Urban Ageing Haagse Hogeschool Den Haag
 • Betsy de Keizer, representant van de doelgroep & adviseur senior wonen
 • Rob van Muilekom, gedeputeerde Binnenstedelijke Ontwikkeling en Wonen provincie Utrecht
 • Eveline Paalvast, directeur Architectuurcentrum AORTA
 • Anneke Speelman, ontwikkelingsmanager AM Gebiedsontwikkeling
 • Wouter Veldhuis, rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving College van Rijksadviseurs & directeur MUST stedenbouw

In de tweede fase van de challenge worden er intakegesprekken met de initiatieven gevoerd. Op basis van deze intakegesprekken wordt het Ontwikkelplatform en het netwerk van de provincie Utrecht en haar partners (BureauVijftig en SITE) geraadpleegd om de initiatieven verder door te ontwikkelen. Op 27 januari 2022, tijdens de platformbijeenkomst Wonen, worden de prijswinnaars bekend gemaakt.

Prijswinnaars

Onder de drie prijswinnaars wordt een bedrag van €5.000,- aan prijzengeld uitgereikt. Daarnaast stelt de provincie een stimuleringsbudget beschikbaar voor doorontwikkeling van kansrijke oplossingen. De Challenge Doorstroming loopt van 8 juli tot 13 september. Meer informatie over de Challenge Doorstroming is hier te vinden.