Onderzoeken

Het gebrek aan doorstroming is sinds jaren onderwerp van gesprek én studie. Het probleem wordt breed erkend, maar veel geschikte oplossingen die op grote schaal impact hebben, zijn er in de praktijk nog niet. Als programma Versnelling Woningbouw faciliteren we onderzoeken om meer grip te krijgen op oplossingen die de doorstroming op gang brengen. 

Snel naar

 • Doorstroming op de woningmarkt

  In deze publicatie heeft SpringCo – Urban Analytics in beeld gebracht of en hoeveel effect maatregelen omtrent doorstroming hebben op de Utrechtse woningmarkt. 

  Doorstroming op de woningmarkt
 • WoonStroom

  SITE Urban Development heeft de praktische kant van doorstroming in beeld gebracht. Vanuit hier zijn drie oplossingsrichtingen geformuleerd.

  WoonStroom
 • Wonen en verhuizen

  BureauVijftig heeft in opdracht van de provincie Utrecht en Utrecht10 een voorbereidend onderzoek naar de verhuiswensen van potentiële doorstromers uitgevoerd. De belangrijkste facts & figures zijn opgenomen in een infographic. Het onderzoek geeft verdiepende inzichten in de voorkeuren en belemmeringen die de doelgroep vijftigplussers ervaart om een (verhuis-)stap te zetten.

  Facts & figures Wonen en Verhuizen

Effecten van doorstroommaatregelen

In 2019 is onderzoek uitgevoerd door SpringCo – Urban Analytics in opdracht van de provincie Utrecht. In de publicatie Doorstroming op de woningmarkt  wordt in beeld gebracht of en hoeveel effect maatregelen omtrent doorstroming hebben op de Utrechtse woningmarkt. Hieruit blijkt dat het inzetten op de doorstroming van huishoudens uit een eengezinswoning naar een appartement, de grootste verhuisketen op gang brengt.

Verhuisgeneigdheid in kwalitatieve zin

In samenwerking met de Academie van de Stad heeft de provincie Utrecht bachelor-studenten Culturele Antropologie (Universiteit Utrecht) opdracht gegeven om te onderzoeken welke incentives een rol spelen bij de beslissing van 65-plussers om wel of niet te verhuizen. In zes teams van 3 tot 5 studenten is onderzoek gedaan met als vertrekpunt verschillende vraagstellingen om deze incentives te proberen te achterhalen. De onderzoeken zijn uitgevoerd op verschillende locaties binnen de provincie Utrecht. De onderzoeksrapporten zijn op te vragen via versnellingwoningbouw@provincie-utrecht.nl.

Focus op context, problematiek en impact van doorstroming

Aan SITE Urban Development heeft de provincie Utrecht in 2020 opdracht gegeven om de praktische kant van doorstroming in beeld te brengen. Waarom verhuizen mensen wel of niet, wat zijn daar de (bredere) gevolgen van en is het mogelijk om met bepaald beleid deze keuze te beïnvloeden? Vanuit hier zijn drie oplossingsrichtingen geformuleerd, waar in 2021 concreet op voortgeborduurd wordt

Om dit gesprek op gang te brengen is SITE, in opdracht van de provincie Utrecht, een Ontwikkelplatform doorstroming gestart. Binnen dit Ontwikkelplatform voeren we het gesprek met marktpartijen en andere overheidsinstanties om de doorstroming te bevorderen.