Challenge middenhuur

De bouw van middenhuurwoningen kent nog vaak knelpunten, zoals financiële onhaalbaarheid en gebrek aan locaties. Versnelling is nodig om dit segment een boost te geven. De provincie is daarom in 2019 de Challenge Middenhuur gestart.

Met deze challenge daagde de provincie initiatiefnemers, beleggers en gemeenten uit om hun woningbouwproject met middeldure huurwoningen te versnellen en te optimaliseren.

De Challenge Middenhuur maakt onderdeel uit van de Actie Agenda Woningmarkt die in 2018 door een groot aantal partijen in de provincie is opgesteld. Hierin is een groot aantal acties opgenomen om de woningbouwproductie te versnellen, het huursegment te versterken en de doorstroming te vergroten.

Provincie Utrecht Challenge Middenhuur Algemeen.