Rekenen aan middenhuur

Een belangrijke reden waarom middenhuurwoningen moeilijk tot stand komen is dat gemeenten en beleggers elkaars rekensommen niet goed begrijpen. In deze sessie presenteerden Luuk Lentferink (Stec) en Erik Martens (Amvest) hun business cases: aan welke knoppen kun je draaien, wanneer is een project nog haalbaar en wanneer is de stapeling van eisen te hoog?

Rekenen aan middenhuur.

Enkele conclusies:

  • Er is veel kapitaal beschikbaar en weinig projecten om het weg te zetten. Projecten met middenhuur vormen een stabiele investeringskans.
  • Beleggers zoeken de balans tussen rendement en risico. Een lagere huur met weinig ruimte voor prijsstijging betekent een lagere grondwaarde.
  • Het reduceren van bouwkosten en het ontwikkelen van kleinere woningen kunnen een positief effect hebben op de businesscase. 

Belangrijkste conclusie: er zijn verschillende “knoppen” waaraan men kan draaien om een betaalbare woning te ontwikkelen met rendement voor de investeerder.
 

Presentatie

Kijkje in de keuken: hoe reken je aan middenhuur? Stec groep

Rekenmodel

Op deze pagina kunt u het 'Rekenmodel onderhandelen middenhuur (scenario's)' downloaden. U treft daar een rekenblad waarmee u zelf aan de slag kan met het rekenen aan een middenhuurwoning. Knoppen waar u in dit rekenblad aan kunt draaien hebben betrekking op inflatie, huurwaardeontwikkeling, leegstandspercentages, disconteringsvoet, of een korting op de grondprijs.