Woningcorporaties en middenhuur

De kerntaak van woningcorporaties is het bouwen en verhuren van sociale huurwoningen. We zien echter dat de tekorten aan huurwoningen het grootst zijn in het lagere middensegment. Steeds vaker wordt gekeken naar de corporatie om ook dit segment te bedienen.  

Corporaties en middenhuur.

Institutionele en particuliere beleggers zijn de traditionele aanbieders van middenhuurwoningen. De laatste jaren hebben zij fors ingezet op uitbreiding van het vrijesectorhuur en het middeldure huursegment. Toch wordt het lagere middensegment met huurprijzen tot circa €850 per maand nog onvoldoende bediend. Voor marktpartijen zijn de rendementen in dat segment vaak te laag.  

Markttoets vervalt 

Woningcorporaties moesten zich de afgelopen jaren voornamelijk richten op hun kerntaak: het bouwen en verhuren van sociale huurwoningen. Middenhuur was in beperkte mate mogelijk, waarbij eerst een verplichte markttoets uitgevoerd moest worden. Vanaf 2021 zal de markttoets voor corporaties tijdelijk buiten werking worden gesteld. Hiermee worden corporaties in positie gebracht om middenhuur te realiseren. Zij moeten de investeringen in de middenhuur wel marktconform financieren. 

Administratieve scheiding DAEB / niet DAEB bepalend voor investering corporatie in middenhuur 

Of en in welke mate door corporaties geïnvesteerd kan worden in middenhuur is afhankelijk van de juridische / administratieve scheiding van activiteiten in de DAEB (diensten van algemeen economisch belang) en niet-DAEB. Bij DAEB activiteiten van corporaties gaat het om sociale woningbouw. 

Corporaties zonder administratieve scheiding dienen zich nog altijd primair te focussen op het DAEB segment. Hierdoor kunnen zij nog steeds maar een beperkt aandeel middenhuur (niet-DAEB) in portefeuille hebben. Corporaties met een gescheiden DAEB / niet- DAEB tak hebben met het vervallen van de markttoets wel meer slagkracht verkregen.  

Goed voorbeeld 

Een goed voorbeeld van samenwerking tussen corporatie, belegger en gemeenten is het Rachmaninoffplantsoen in Utrecht. Hier werden middenhuurwoningen met voorrang toegewezen aan mensen met een middeninkomen én mensen die een sociale huurwoning achterlieten. Zo bleek het mogelijk om met middenhuur de doorstroming vanuit het sociale huursegment te stimuleren.  

Contact 

Heeft u een vraag, of wilt u zelf aan de slag met middenhuur? Neemt contact op via versnellingwoningbouw@provincie-utrecht.nl.