Nieuwe woonvormen

Er is op de woningmarkt behoefte aan specifieke en nieuwe woonvormen. Verschillende groepen woningzoekenden hebben afwijkende woonwensen: mensen die met een groep gelijkgestemden willen wonen, mensen die afhankelijk zijn van zorg en mensen die plotseling geen onderdak hebben.

Nieuwe woonvormen hebben een belangrijke functie, maar komen vaak moeizaam via marktwerking tot stand. Daarom onderzoekt en stimuleert de provincie woonvormen voor mensen met een bijzondere woonwens. Op die manier dragen we als provincie bij aan meer variatie in de woningbouwontwikkeling.

Flexwonen

Flexibele of tijdelijke woonvormen kunnen op korte termijn de krapte op de woningmarkt verminderen. Zij kunnen het antwoord zijn op een urgente woningbehoefte van bijvoorbeeld ‘spoedzoekers’, arbeidsmigranten en starters.

Innovatieve woonconcepten

Steeds meer mensen willen hun toekomstige huis zelf (mede) vormgeven. Daarom stimuleert de provincie innovatieve woonconcepten die ruimte bieden aan daadwerkelijke vraagsturing. Voorbeelden hiervan zijn collectief particulier opdrachtgeverschap, waarbij een groep gezamenlijk een woningbouwproject ontwikkelt, en wooncoöperaties.

Ouderen

Voor ouderen is er een groot gat ontstaan tussen zelfstandig thuis wonen en het verpleeghuis. In samenwerking met gemeenten, zorgorganisaties en corporaties wil de provincie deze nieuwe woonvormen ondersteunen, zodat de doorstroming verbetert.