Flexpool

De provincie ondersteunt de inhuur van expertise bij de overheden, zodat bouwprojecten versneld kunnen worden. Door het ontbreken van de juiste kennis en voldoende personeel ontstaat vaker een vertraging. Gemeenten die gebruik willen maken van deze zogenaamde flexpool, kunnen contact opnemen met de regiocoördinatoren

De provincie heeft ruim 2,5 miljoen euro voor de flexpools ontvangen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Eerder werd de flexpool bekostigd vanuit de woondeal Utrecht en vanuit eigen budget van de provincie.

Nieuws