Subsidie voor uitplaatsing naar bedrijventerrein

Bedrijven in steden kunnen overlast geven aan omwonenden en zij kunnen de herontwikkeling van een wijk belemmeren. Daarnaast staan de woningen soms in de weg voor de doorontwikkeling van een bedrijf. Dit gebeurt vaak wanneer een bedrijf in de loop van de tijd is ingesloten door nieuwbouw. In zo’n situatie is uitplaatsing van het bedrijf naar een bedrijventerrein de oplossing.

De uitplaatsing van een bedrijf is kostbaar. Daardoor ontstaat er meestal een onoverbrugbaar financieel tekort in de grondexploitatie. De provincie Utrecht verleent subsidies om tegemoet te komen aan de ´onrendabele top´. Dit doen we wanneer bedrijven met een bestaande milieucirkel (geluid, stank, ontploffingsgevaar, verkeer etc.) een belemmering vormen voor woningbouw en de uitplaatsing niet of niet geheel uit de grondexploitatie kan worden betaald.

Het afgelopen decennium werden twintig bedrijven uitgeplaatst met subsidie van de provincie. Zo maakten wij de bouw van circa 1.700 woningen mogelijk. Gemeenten die van deze subsidie gebruik willen maken kunnen contact opnemen met de regiocoördinatoren van het programma Versnelling Woningbouw.