Geslaagd congres Platform Wonen

Ieder jaar organiseert de provincie vanuit het programma Versnelling Woningbouw een congres met steeds een ander thema. Het thema voor dit jaar was: Samen doorbouwen.

Thema: Samen doorbouwen
In het Coalitieakkoord van de provincie Utrecht is het ambitieuze doel vastgesteld om jaarlijks 10.000 betaalbare en toekomstbestendig, e woningen in onze provincie te realiseren. Helaas blijven we met jaarlijks 8.000 woningen nog achter op deze doelstelling. Daarom kozen we dit jaar voor het thema Samen doorbouwen zodat we met elkaar het goede gesprek kunnen voeren en om met elkaar in debat te gaan. De uitdagingen zijn groot en een goede en afstemming tussen overheden en markt zijn hard nodig.

Congres
Na de opening door gedeputeerde Rob van Muilekom, waarin hij benadrukte dat doorzettingsvermogen en samenwerking zijn essentieel om de woningbouwdoelstellingen te bereiken, nam Arno Visser (voorzitter Bouwend Nederland) het stokje graag van hem over. Al snel werd duidelijk dat beide heren hetzelfde doel voor ogen hebben, maar over de weg daar naar toe denken ze verschillend. Na het panelgesprek dat hierop volgde, vertrokken de deelnemers naar een van de 10 themasessies. De middag eindigde met een wrap-up door Sander Schimmelpennick, waarin hij de belangrijkste punten samenvatte en de deelnemers aanspoorde om de gedeelde inzichten in concrete acties om te zetten.

Congres Platform wonen 2024: Samen doorbouwen.