Toegankelijkheidsverklaring

De provincie Utrecht, eigenaar van versnellingwoningbouw.nl, wil dat iedereen alle informatie en diensten op deze website kan lezen en gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid van deze website.

Wij werken er daarmee aan dat onze website voldoet aan de Europese norm EN 301 549. Deze norm verwijst naar de technische standaard WCAG 2.1 van W3C, die gaat over het toegankelijk maken van content op websites en in webapplicaties voor mensen met een functiebeperking.

Status toegankelijkheidslabel van Versnelling woningbouw. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Hoe wij aan digitale toegankelijkheid werken

Deze website is gebouwd op hetzelfde platform als provincie-utrecht.nl. Daarmee voldoet versnellingwoningbouw.nl ook aan de WCAG 2.1 vereisten die betrekking hebben op de onderliggende techniek. Zie voor meer informatie het rapport op provincie-utrecht.nl.

Download het rapport van het contentonderzoek van 5 augustus 2022. 

Maatregelen om de toegankelijkheid te vergroten

Om digitaal toegankelijk te zijn werken we aan:

  • Begrijpelijke taal.
  • Voor aanvraagprocessen vervangen van kantoorbestandsformaten met toegankelijke webformulieren.
  • Het terugdringen van pdf’s en het bieden van toegankelijke alternatieven. 
  • Controle op toegankelijkheid door een onafhankelijke partij.

Pdf-bestanden

De toegankelijkheidsrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf-bestanden. De provincie Utrecht kan niet garanderen dat alle pdf's op versnellingwoningbouw.nl aan de toegankelijkheidsrichtlijnen voldoen. Wel maken we pdf’s op verzoek toegankelijk. Neem hiervoor contact met ons op via versnellingwoningbouw@provincie-utrecht.nl.

Problemen

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via versnellingwoningbouw@provincie-utrecht.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Meer informatie

Op de website Digitoegankelijk.nl vindt u meer informatie over digitale toegankelijkheid.

Contentonderzoek