Voorbeelden ondersteuning

Regio Amersfoort

In de regio Amersfoort zijn in 2022-2023 elf projecten financieel ondersteund door het programma Versnelling Woningbouw. In totaal heeft de regio hiervoor € 3.873.810 ontvangen voor het realiseren van 6.030 woningen.

Regio U10

In totaal heeft het programma Versnelling Woningbouw in 2022-2023 € 2.642.579 subsidie toegekend aan de Regio U10 voor het realiseren van 9.500 woningen.

 

Regio Foodvalley

Met € 4.297.176 subsidie in 2022-2023 heeft Regio Foodvalley 2.266 woningen gerealiseerd.