Toekomstbestendig bouwen

De provincie Utrecht wil dat er jaarlijks 10.000 woningen bij komen, maar wel op een duurzame, toekomstbestendige en energieneutrale manier. Dat betekent zonder uitputting van grondstoffen en zonder uitstoot van CO2 en stikstof. Er moet de komende jaren dus veel veranderen in manier waarop er gebouwd wordt en de materialen waarmee dat gebeurt. Daarom stelde de provincie samen met onze regionale partners het convenant Toekomstbestendig Bouwen op. In het convenant komen de doelstellingen en richtlijnen voor duurzaam bouwen samen.

Met het Convenant Duurzame Woningbouw helpen wij – provincie Utrecht, medeoverheden en een groot aantal marktpartijen – het eenvoudiger te maken om duurzaam te bouwen. Wij vergaren informatie bij publieke en private partijen en organiseren het gesprek om tot een uniforme werkwijze te komen. In het convenant komen de doelstellingen samen op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie, circulair- en natuurinclusief bouwen, duurzame mobiliteit en een gezonde leefomgeving.

Lees meer over het convenant, de ondertekening van het convenant en de thema’s op het platform toekomstbestendig bouwen. 

Implementatie van het convenant
Om onze partners te helpen met de implementatie van het convenant hebben de hulp van C-creators ingeroepen. Op 19 maart was de eerste (online) bijeenkomst. Lees verder

Vragen? Neem contact op!

Marrit van der Schaar
marrit.van.der.schaar@provincie-utrecht.nl
06 43 20 55 00

Lars van Dam
lars.van.dam@provincie-utrecht.nl
 

Nieuws