Optoppen

Optoppen – waarbij een of meerdere woonlagen worden toegevoegd aan bestaande gebouwen - wordt vaak toegepast in stedelijke gebieden waar ruimte beperkt is en waar de behoefte aan meer woonruimte toeneemt. Optoppen heeft veel voordelen. Doordat er geen grond hoeft worden aangekocht, is het mogelijk om snel en betaalbaar te bouwen. Dit vermindert de druk op de oververhitte grondmarkt. Optoppen past vaak binnen bestaande omgevingsplannen. De inkomsten van de nieuwe woningen kunnen gebruikt worden om het bestaande gebouw te verduurzamen en te verbeteren door bijvoorbeeld het toevoegen van een lift. 

Handreiking optopppen
De Provincie Utrecht erkent het belang van het efficiënter gebruik maken van bestaande woningvoorraad door middel van optoppen, zoals ook aangegeven in ons coalitieakkoord. Daarom heeft de provincie samen met:

  • de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland
  • het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
  • Aedes (vereniging van woningcorporaties)

onderstaande Praktische handreiking optoppen ontwikkeld. 

Onderzoek potentiële optoplocaties provincie Utrecht
Niet ieder gebouw is geschikt voor optoppen bijvoorbeeld omdat de draagconstructie geen extra woningen mogelijk maakt of omdat een extra verdieping overlast geeft voor omliggende bebouwing. Om in kaart te brengen welke locaties geschikt zijn voor optoppen is er onderzoek gestart naar mogelijke optoplocaties. 
Dit houdt in dat per gemeente wordt onderzocht welke gebouwen geschikt zijn voor optoppen, met name gebouwen met gestapelde bouw van 1965 tot 1990 met platte daken. In eerste instantie richt het onderzoek zich op het bezit van woningcorporaties en (nog) niet op Verenigingen van Eigenaren (VvE's). De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd tijdens de informatiebijeenkomst die gepland staat op 4 juli.