Met het programma Versnelling Woningbouw helpen we gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen om woningbouwprojecten sneller van de planfase naar de uitvoering te brengen. Ons team kijkt met u mee wat er nodig is om verder te komen en hoe knelpunten opgelost kunnen worden. Door het bieden van financiële steun en kennis en expertise werken we samen aan de versnelling van de woningbouw.

Nieuws

Meer nieuws
Meer nieuws

Agenda

Volledige agenda
Volledige agenda

Uitgelicht