Financiële ondersteuning

Er is een aantal interessante provinciale- en rijkssubsidies waar u gebruik van kunt maken als het gaat om het versnellen van woningbouwprojecten.  

Provinciale subsidies 

Flexpoolregeling

Voor de inhuur van extra flexibele capaciteit en expertise in de voorfase van woningbouwprojecten, bedoeld om vertragingen in de voorfase van de woningbouw zo veel mogelijk te voorkomen.

Onze procesmanagers kijken met u mee naar de mogelijkheden en begeleiden bij de aanvraag,  zodat uw aanvraag zo snel en adequaat mogelijk verwerkt wordt. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op met een van onze de onze procesmanagers.
 
Ter lering en inspiratie delen we het verhaal van Luuk. Doordat de gemeente Eemnes gebruik heeft gemaakt van de flexpoolregeling heeft Luuk zijn ideale, betaalbare woning gevonden in Eemnes, de plaats waar hij geboren en getogen is.

Subsidies ter ondersteuning van de woningbouw

Bij woningbouwprojecten kunnen grote publieke tekorten ontstaan. Soms is dit het gevolg van gestegen bouwkosten. Ook kan sprake zijn van een grote kostenpost die tot een tekort leidt, zoals de noodzakelijke verplaatsing van een bedrijf of aanleg van kostbare infrastructuur. Vanuit het programma Versnelling Woningbouw zijn er diverse subsidies beschikbaar om bij te dragen aan deze tekorten en andere financiële knelpunten. Aangezien de woningbouw nauw verband heeft met andere afdelingen zoals mobiliteit en ecologie denken we graag me u mee hoe we tot een integrale oplossing kunnen komen.

Maatwerk

Vanwege de vaak complexe context van de projecten is maatwerk nodig. Wij gaan graag met u in gesprek over de beschikbare middelen vanuit de Provincie Utrecht die kunnen bijdragen aan de realisatie van de woningbouw. Neem contact op iemand uit ons team om samen te kijken naar de mogelijkheden.

Rijkssubsidies 

Ook vanuit het Rijk zijn er subsidies beschikbaar die bij kunnen dragen aan de woningbouw binnen uw gemeente.

Subsidie voor de bouw van betaalbare woningen voor starters en mensen met een laag of middeninkomen. Aan te vragen bij het Rijk door gemeenten afzonderlijk of gemeenten met elkaar. Vanuit ons programma kunnen we meedenken met de aanvraag. Neem in dit geval contact op met de procesmanager van uw gemeente. 

Wil uw gemeente in korte tijd meer woningen ontwikkelen? Dan zijn flex- en transformatiewoningen vaak een goede oplossing. De Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen (SFT) helpt u om deze woningen te financieren. Vraag de SFT uitkering aan voor uw gemeente.