Betaalbaar bouwen

Op de huidige woningmarkt zijn er te weinig betaalbare woningen. Ook is het lastig voor mensen met een laag- en middeninkomen om een hypotheek af te sluiten voor een koopwoning. In de woondeals zijn daarom ook afspraken gemaakt over de betaalbaarheid van de woningen. Het streven is dat er vanaf 2025 2/3 van de woningen die gerealiseerd worden, in het segment 'betaalbaar' valt. Dat zijn sociale huurwoningen, middenhuurwoningen en betaalbare koopwoningen. Daarnaast is het de bedoeling dat in elke gemeente minimaal 30% van de woningen verhuurd zullen worden in het sociale segment. Een belangrijk deel van alle betaalbare woningen wordt door corporaties gebouwd.

Een belangrijk deel van alle betaalbare woningen, namelijk de sociale huurwoningen en de woningen in het middenhuursegment, wordt door corporaties gebouwd.

Omdat het realiseren van voldoende nieuwe betaalbare woningen tijd kost, zullen ook zogeheten ‘flexwoningen’ worden gerealiseerd: woningen die maximaal 15 jaar op een bepaalde plek mogen staan. Hierbij hoeven minder procedures te worden gevolgd, waardoor ze aanzienlijk sneller kunnen worden gerealiseerd dan permanente woningen.  

Vragen? Neem contact op!

Niek Polak
niek.polak@provincie-utrecht.nl
06 22 23 79 05