Betaalbaar bouwen

Op de huidige woningmarkt zijn er te weinig betaalbare woningen. Ook is het lastig voor mensen met een laag- en middeninkomen om een hypotheek af te sluiten voor een koopwoning. In de woondeals zijn daarom ook afspraken gemaakt over de betaalbaarheid van de woningen. Het streven is dat er vanaf 2025 2/3 van de woningen die gerealiseerd worden, in het segment 'betaalbaar' valt. Dat zijn sociale huurwoningen, middenhuurwoningen en betaalbare koopwoningen. Daarnaast is het de bedoeling dat in elke gemeente minimaal 30% van de woningen verhuurd zullen worden in het sociale segment. Een belangrijk deel van alle betaalbare woningen wordt door corporaties gebouwd.

Een belangrijk deel van alle betaalbare woningen, namelijk de sociale huurwoningen en de woningen in het middenhuursegment, wordt door corporaties gebouwd.

Wat verstaan we onder betaalbare woningen in 2024?

  • Sociale huur         : maximaal € 879,66 per maand 
    Geldt voor woningen met 142 WWS punten. 
  • Middenhuur         : maximaal € 1.123,13 per maand
    Geldt voor woningen met 186 WWS punten. De uitbreiding van het WWS is onderdeel van de Wet Betaalbare huur die naar verwachting zal worden ingevoerd op 1 juli 2024
  • Betaalbare koop : maximaal € 390.000,- 

Optoppen
Optoppen - het toevoegen aan extra verdiepingen aan bestaande gebouwen - levert een positieve bijdrage aan het oplossen van het woningtekort. Doordat de infrastructuur bij deze gebouwen er al ligt, kunnen nieuwe wooneenheden worden gecreëerd zonder dat er extra grond nodig is en op die manier wordt de bestaande woningvoorraad beter benut. 
De provincie Utrecht onderkent het belang hiervan en werkt aan een handleiding voor gemeenten en woningcorporaties om optoppen te stimuleren. Daarnaast start er binnenkort een onderzoek naar de optop-potentie binnen de provincie. Lees verder.

Woningsplitsing
Woningsplitsing is een kansrijk instrument om snel extra zelfstandige woningen toe te voegen. Acht woningcorporaties laten zien waar je rekening mee moet houden bij het splitsen van woningen. Van praktische tips – zoals het maken van een analyse van je woningvoorraad en het tijdig betrekken van aannemer en architect – tot aandachtspunten in de samenwerking met de gemeente. Lees verder.

Flexwoningen
Omdat het realiseren van voldoende nieuwe betaalbare woningen tijd kost, zullen ook zogeheten ‘flexwoningen’ worden gerealiseerd: woningen die maximaal 15 jaar op een bepaalde plek mogen staan. Hierbij hoeven minder procedures te worden gevolgd, waardoor ze aanzienlijk sneller kunnen worden gerealiseerd dan permanente woningen. Lees verder.

Vragen? Neem contact op!

Niek Polak
niek.polak@provincie-utrecht.nl
06 22 23 79 05