Netcongestie

De provincie Utrecht wil dat er jaarlijks 10.000 woningen bij komen, maar de filevorming op ons elektriciteitsnet (netcongestie) maakt het moeilijk om nieuwe woningbouwprojecten van stroom te voorzien. Welke oplossingen zijn er mogelijk en hoe zien die er dan uit? De provincie Utrecht werkt samen met Stedin, gemeenten en projectontwikkelaars aan een aanpak om zo veel mogelijk woningbouwprojecten doorgang te kunnen laten vinden ondanks de netcongestie.   

Het landelijke hoogspanningsnet in de provincie Utrecht zit vol. Ook delen van het regionale laagspanningsnet bereiken hun limiet. Op dit moment werken de netbeheerders (Stedin en Tennet) aan het uitbreiden van de netcapaciteit. Tot die tijd moeten nieuwe woningbouwprojecten streven naar een zo laag mogelijke netbelasting. De provincie Utrecht wil met een gezamenlijke aanpak oplossingen vinden voor gemeenten en bouwende partijen waardoor zoveel mogelijk nieuwbouwprojecten door kunnen gaan. Van verschillende oplossingsrichtingen wordt getoetst welke vragen er spelen bij gemeenten en bouwende partijen, wat wel en niet werkt, en wat de randvoorwaarden zijn voor een succesvolle uitvoering van de oplossing.