Over het programma Versnelling Woningbouw

Van plan naar uitvoering

Met het programma Versnelling Woningbouw helpen we gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen om woningbouwprojecten sneller van de planfase naar de uitvoering te brengen. De oorspronkelijke doelstelling vanuit het programmaplan is de realisatie van 40.000 woningen in de periode van 2021 t/m 2024. Vanuit de woondeals die in het voorjaar van 2023 zijn ondertekend is deze doelstelling aangescherpt naar de realisatie van 83.500 toekomstbestendige woningen van 2022 t/m 2030 waarvan 2/3 in het betaalbare segment.

Ons team kijkt met u mee wat er nodig is om verder te komen en hoe knelpunten opgelost kunnen worden om zo het beoogd aantal woningen te realiseren. Door het bieden van financiële steun en kennis en expertise werken we samen aan de versnelling van de woningbouw.

Financiële ondersteuning

Een van de knelpunten bij de versnelling woningbouw is het gebrek aan capaciteit en financiële middelen. Hiervoor bieden zowel de provincie en de landelijke overheid diverse subsidies om u hiermee te helpen. 

Kennis en expertise

Naast gebrek aan capaciteit of financiële tekorten zijn er in de praktijk nog andere knelpunten die de versnelling van de woningbouw in de weg staan. Knelpunten die nieuw of lastig zijn, waardoor het langer duurt om projecten naar de volgende fase – de uitvoering – te krijgen. Vragen over bijvoorbeeld de integratie van het stikstofbeleid, netcongestie, bouwen voor aandachtgroepen spelen in en bij iedere gemeente, maar de antwoorden hierop verschillen vaak enorm. Dit vraagt om advies op maat en dat bieden wij. Een team van experts staat klaar om u te helpen.