Kennis,- en inspiratiesessies

Platform Wonen Provincie Utrecht  

Jaarlijks organiseert de Provincie Utrecht een groot woningbouwcongres voor overheden, woningcorporaties, bouwers, ontwikkelaars, beleggers en andere vakgenoten die zich bezighouden met woningbouw. Het komende congres met als thema Samen Doorbouwen! is op 6 juni van 13.00 – 17.00 uur. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Meer informatie volgt.

 

Expertsessies 

Regelmatig regelmatig organiseert de provincie met 1 of meer experts uit het TEMPO netwerk interessante expertsessies over een thema dat een belangrijke rol speelt bij de realisatie van de woningbouwopgave. Sessies waar overheden en corporaties inspiratie kunnen opdoen en hun (kennis)netwerk kunnen uitbreiden.Voor de komende periode staan de volgende TEMPO-expertsessies gepland: 

Natuurinclusief bouwen          medio mei 2024