Kennis,- en inspiratiesessies

Platform Wonen Provincie Utrecht  

Jaarlijks organiseert de Provincie Utrecht een groot woningbouwcongres voor overheden, woningcorporaties, bouwers, ontwikkelaars, beleggers en andere vakgenoten die zich bezighouden met woningbouw. Het komende congres met als thema Samen Doorbouwen! is op 7 maart van 13.00 – 17.00 uur. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Meer informatie volgt.

Webinars en seminars
 
Expertsessies 

Regelmatig regelmatig organiseert de provincie met 1 of meer experts uit het TEMPO netwerk interessante expertsessies over een thema dat een belangrijke rol speelt bij de realisatie van de woningbouwopgave. Sessies waar overheden en corporaties inspiratie kunnen opdoen en hun (kennis)netwerk kunnen uitbreiden.

Voor de komende periode staan de volgende TEMPO-expertsessies gepland: 

2023 

28 november 09.15 – 11.30 uur 
TEMPO-expertsessie:
Kansen Omgevingswet op woningbouwprocessen

2024 

januari/februari      Participatie in nieuwbouwprojecten – meer informatie volgt 

februari/maart       Flora & Fauna, SMP – meer informatie volgt