Kennis,- en inspiratiesessies

Als provincie zijn we ons bewust van de uitdagingen en kansen die gepaard gaan met het versnellen van de woningbouw. Daarom organiseren we regelmatig sessies waarin we belangrijke thema's bespreken die essentieel zijn voor het bevorderen van duurzame en efficiënte woningbouw. Deze sessies bieden een platform voor kennisuitwisseling, inspiratie en samenwerking tussen diverse belanghebbenden. Of u nu een beleidsmaker, ontwikkelaar, bestuurder of ambtenaar bent, houd de agenda voor toekomstige bijeenkomsten. 

Reeds georganiseerd in 2024: 

Aandachtsgroepen en woonzorgvisies
Geslaagde bestuurlijke bijeenkomst woonzorgvisie

Flexwonen
Terugblik op inspirerend congres Flexwonen

Expertsessies 
Regelmatig regelmatig organiseert de provincie met 1 of meer experts uit het TEMPO netwerk interessante expertsessies over een thema dat een belangrijke rol speelt bij de realisatie van de woningbouwopgave. Sessies waar overheden en corporaties inspiratie kunnen opdoen en hun (kennis)netwerk kunnen uitbreiden. 

Voorgaande sessies 
TEMPO-expertsessie Natuurinclusief bouwen
TEMPO-expertsessie Gemeentelijk grondbeleid           

Platform Wonen Provincie Utrecht  
Jaarlijks organiseert de Provincie Utrecht een groot woningbouwcongres voor overheden, woningcorporaties, bouwers, ontwikkelaars, beleggers en andere vakgenoten die zich bezighouden met woningbouw. Het thema van 2024 was: Samen doorbouwen.
 
Optoppen
Utrecht top op

Toekomst bestendig bouwen
Startbijeenkomst implementatie Convenant Toekomstbestendig bouwen