Natuurlijk Verbonden: Terugblik op de Expertsessie Natuurinclusief Bouwen

Het thema Natuurinclusief bouwen stond centraal tijdens de expertsessie van 9 april. Als expert op dit gebied nam Mathias Lehner de aanwezigen mee in zijn verhaal met aansprekende natuurinclusieve ontwerpvoorbeelden. Voorbeelden die stuk voor stuk de biodiversiteit in de stad vergroten. Deze biodiversiteit die niet alleen van belang is voor de natuur, maar is ook voor een gezonde leefomgeving van de inwoners. Daarom is het zo belangrijk om het bewustzijn bij  inwoners, ontwikkelaars, gemeenten en corporaties op dit gebied te vergroten. 

Maak gebruik van elkaar
Binnen onze provincie is inmiddels veel kennis en expertise beschikbaar op het gebied van Natuurinclusief bouwen. Gedurende de bijeenkomst hebben we daarom verschillende voorbeelden belicht, bedoeld om te leren en te inspireren.

Ontwerpateliers Natuurinclusief
Bij het Ontwerpatelier Natuurinclusief krijgen gemeenten en ontwikkelaars gratis, praktisch advies van experts voor het integreren van groen in hun bouwprojecten of gebiedsvisies. Deze experts bieden nieuwe perspectieven en oplossingen om natuurinclusief  (en klimaatadaptief) bouwen te bevorderen. Het atelier helpt zo om  de vergroening van gebouwen en omgeving te versnellen. Door de experts in een vroeg stadium in te schakelen, kun je maatregelen vanaf het begin meenemen in de plannen en voorkom je extra kosten achteraf. 

Puntensysteem gemeente Veenendaal
Om natuurinclusief bouwen in de gemeente te bevorderen, ontwikkelde gemeente Veenendaal een puntensysteem voor ontwikkelaars. Met dit systeem kunnen initiatiefnemers bij hun ontwikkeling precies zien aan welke eisen ze moeten voldoen en met welke maatregelen zij punten kunnen verdienen.

Ecogroen
De kernboodschap van Ecogroen is: “Betrek bij de start van de planvorming van een gebiedsontwikkeling gelijk een ecoloog voor het behoud van de biodiversiteit.” Daarbij is het belangrijk om de natuurwaarden in en rondom een plangebied goed in beeld te brengen en je natuurinclusieve maatregelen hier op aan te sluiten. Het is hierbij tevens belangrijk om rekening te houden met het gehele ecosysteem. Maar er is meer nodig, want het succes van biodiversiteit in gemeentes en nieuwe woonprojecten hangt mede af van de bewustwording en actieve betrokkenheid van de lokale bevolking.