Aandachtsgroepen en woonzorgvisies

De provincie Utrecht is een populaire plek om te wonen. Door het tekort aan (betaalbare) woningen kan niet iedereen een passende woning vinden. Dit is ook in toenemende mate een probleem voor aandachtsgroepen, waaronder ouderen, studenten en mensen in een kwetsbare positie. Dit zijn mensen die met spoed een woonplek zoeken omdat zij bijvoorbeeld mantelzorger zijn, thuis te maken hebben met geweld of uitstromen uit jeugdzorg of maatschappelijke opvang. Om ervoor te zorgen dat er voldoende passende woningen komen en een evenredige verdeling hiervan over de gemeenten, gaan gemeenten, regio’s en de provincie aan de slag met een regionaal afgestemde woonzorgvisie. Goede onderlinge afstemming op deze gezamenlijke opgave is van groot belang. 
Hiervoor organiseert de provincie verschillende bijeenkomsten. Zowel voor gemeenten als andere betrokken partijen. 

Bestuurlijke startbijeenkomst woonzorgvisie 14 februari 
Op 14 februari ging gedeputeerde Rob van Muilekom met de Utrechtse bestuurders in gesprek over de urgentie van het vraagstuk en de samenwerking met elkaar. Dit leidde tot een zeer geslaagde en interactieve bijeenkomst. Kijk hier voor een korte terugblik.

Ambtelijke startbijeenkomst woonzorgvisie 4 december 
Op de startbijeenkomst van 4 december waren vrijwel alle gemeenten vertegenwoordigd. Na het openingswoord door de organisatie, sprak gedeputeerde Van Muilekom de aanwezigen via een online verbinding toe. Daarna gingen de aanwezigen per regio aan de slag met 2 vragen. Lees verder

Woonzorgbehoefteanalyse
Om de vraag naar passende huisvesting en zorg, welzijn en ondersteuning en het aanbod hiervan in kaart te brengen, laat de provincie een provinciale woonzorgbehoefteanalyse uitvoeren. De uitkomsten van deze analyse vormen de basis voor de regionaal afgestemde woonzo rgvisies. De resultaten van het onderzoek worden in het voorjaar van 2024 verwacht.

Voor de inhuur van capaciteit of kennis bij bijvoorbeeld voor het opstellen van de woonzorgvisie, kunt u gebruik maken van onze Flexpoolregeling.

Vragen? Neem contact op!

Jannine Wessels-Martens
jannine.wessels@provincie-utrecht.nl
06 18 30 05 33

Manon Leenders
manon.leenders@provincie-utrecht.nl
06 10 63 36 69