Expertnetwerk TEMPO

Wat is het expertnetwerk TEMPO? Het netwerk van TEMPO experts kan door gemeenten, woningbouwcorporaties en bewonerscollectieven gratis ingezet worden bij lastige vraagstukken in het voortraject van woningbouwprojecten, waar de kortdurende inzet van specifieke expertise kan helpen deze vraagstukken op te lossen. Samen met onze experts brengen we uw project naar de uitvoeringsfase.  Knelpunten die nieuw of lastig zijn, waardoor het langer duurt om projecten naar de volgende fase – de uitvoering – te krijgen. Vragen over bijvoorbeeld de integratie van het stikstofbeleid, netcongestie en participatie spelen in en bij iedere gemeente, maar de antwoorden hierop verschillen vaak enorm. Dit vraagt om advies op maat en het TEMPO-expertnetwerk helpt u daarbij.

 

Hoe vraag ik TEMPO aan?

 

TEMPO staat voor Team Externe Meedenkkracht Professionals in woningbouwOntwikkeling; een mooie afkorting die symbool staat voor het versnellen van de woningbouwopgave in onze provincie  De experts uit het netwerk – met ieder zijn eigen expertise - brengen hun extra denkkracht een (vastgelopen) ontwikkeltraject (weer) op gang of kunnen door hun advies net dat zetje geven dat op dat moment nodig is. Door nieuwe en/of innovatieve oplossingen voor problemen te bieden, krijgt uw proces een boost en leiden deze oplossingen ook tot nieuwe kennis.  Hoe het werkt  Aan de hand van een eerste intakegesprek bepalen we samen hoe u we u het best kunnen helpen. Daarvoor hebben we verschillende mogelijkheden; variërend in tijd en intensiteit; van een adviesgesprek met één expert tot een projectcasuïstiek met meerdere experts.  

Wilt u gebruik maken van het TEMPO-expertteam of heeft u vragen? Mail dan naar versnellingwoningbouw@provincie-utrecht.nl of neem contact op met een van onze procesmanagers.

Nadat u besluit om gebruik te maken van het TEMPO-expertteam, bespreekt de coördinator met u  waar u het meest mee geholpen bent en bepalen we of de inzet van het TEMPO-expertteam de beste oplossing is.  

Als u kiest om gebruik te maken van het TEMPO-expertteam zijn dit de volgende stappen: 

1. De coördinator bespreekt uw project met het team en koppelt dit aan u terug 

2. We brengen u en de expert met elkaar in contact 

3. Samen met de expert stemt u de aanpak en uitvoer af  

4. Het gegeven advies of eindresultaat verwerkt u in het verdere verloop van uw project 

5. Na afronding neemt de TEMPO-coördinator contact met u op voor een korte evaluatie van het proces en terugkoppeling over het eindresultaat. 

 

Typen ondersteuning

Na een intake gesprek kiezen we samen naar de vorm waarop we de TEMPO-expert in kunnen zetten. De vorm is in principe vrij, maar hieronder staan een paar voorbeelden van de typen ondersteuning vanuit TEMPO:

Adviesgesprek 

Wat?       Een gesprek op basis van een concrete vraag over (een deel van) een project.

Duur       Circa 3 weken 

 

Projectcheck 

Wat?       Een tussentijdse audit om eventuele vertraging later in het traject te voorkomen door knelpunten te signaleren

Duur       Circa 6 weken 

 

Brainstorm Wat?       Bepalen wat de vertragende factor is binnen uw project door middel van een brainstormsessie. Hierbij bekijken we hetproject vanuit verschillende diciplines.

Duur       Circa 6 weken

 

Projectcasuïstiek Wat?       In kaart brengen van de verschillende vertragingsfactoren van uw project. Tijdens een expertsessie diepen we uw project uit en belichten we alle invalshoeken voor mogelijke oplossingen.

Duur       Circa 8 weken

 

De experts
TEMPO experts expertises