Onze experts aan het woord

Robert Arends: 'Toekomstbestendig bouwen'

Stedenbouwkundige bij Bureau Nieuwegracht (Utrecht)

In zijn dagelijkse werk ontwikkelt Robert Arends stedenbouwkundige toekomstvisies. Hierin is hij vooral betrokken bij de hoofdopzet en strategie en niet zozeer bezig met de concrete vormgeving van een gebied op korte termijn. Hij krijgt energie van het ontwikkelen van ruimtelijke plannen voor de toekomst. "Als een gemeente zóveel woningen wil bouwen, hoe komt dat er dan uit te zien over tien jaar?"

Robert Arends

Door het huidige woningtekort ligt de nadruk op heel snel, veel bouwen. De uitdaging die Robert ziet is om de kwaliteit van de woningen niet uit het oog te verliezen. "Een mooie manier om kwalitatief te bouwen, is de gebruiker van de woning centraal te stellen en hen zelf te betrekken bij de planontwikkeling." Het Veemarktterein in Utrecht is hier een goed voorbeeld van. "Hier is toekomstbestendig gebouwd, met verschillende woningtypen en collectieven, waarbij de uiteindelijke bewoners centraal gesteld zijn en mee mochten denken over de inrichting van hun woon- en leefomgeving. Je ziet hierdoor ook grotere betrokkenheid bij de openbare ruimte, omdat de mensen vanaf het begin deelgenoot zijn geweest."

We hebben flexibele bouwplannen nodig, zodat we niet alleen bouwen waar nu behoefte aan is

Vanuit TEMPO denkt Robert graag mee over de kwaliteit van de nieuwe woningbouw. Kwaliteit betekent voor hem niet alleen woonkwaliteit, het betekent ook flexibiliteit en aansluiting bij de identiteit van de omgeving. "We hebben flexibele bouwplannen nodig, zodat we niet alleen bouwen waar nu behoefte aan is, maar waaraan over 5 of 10 jaar ook behoefte is. Daar hoort ook bij dat de openbare ruimte aangepast kan worden aan de leefstijl van verschillende doelgroepen."

Lees ook meer over de andere experts van het netwerk. Ga (terug) naar de overzichtspagina met alle experts of klik door.

De volgende TEMPO-expert

Tempo aanvragen