Onze experts aan het woord

Ronald Schilt: 'Ambities duurzame gebiedsontwikkeling hoog houden'

Adviseur duurzaamheid en oprichter Merosch (Bodegraven)

Bij het duurzaam inrichten van gebieden adviseert Ronald Schilt in verschillende fasen. Aan de kant van de gemeente denkt hij mee met het opstellen van een nieuwe tender. Projectontwikkelaars helpt hij met het uitwerken van duurzame ambities om de winnende tender te krijgen. Om belangenverstrengeling te voorkomen werkt het bedrijf uiteraard nooit in beide rollen binnen eenzelfde project. Soms werkt Merosch ook mee bij de uitwerking ervan (het engineerstraject).

Ronald Schilt

Wat betreft de duurzame ambities probeert Ronald met zijn team altijd het maximale uit een project te halen, binnen de financiële en ruimtelijke kaders. "Om alle betrokkenen mee te krijgen heb je een geloofwaardig verhaal nodig: het moet technisch en financieel mogelijk zijn. En dan is het de uitdaging om de ambitie zo lang mogelijk zo hoog mogelijk te houden, tot de uitvoering. Daar hebben we enorm veel plezier in."

Bouwen op zo’n manier dat de natuur erop vooruitgaat

De uitdaging in de woningbouwopgave ziet Ronald in het duurzaam verdichten en het bouwen in buitengebieden, op zo’n manier dat de natuur erop vooruitgaat. "Weilanden zijn vaak een monocultuur. Bij de ontwikkeling van een gebied kun je dus al snel biodiversiteit aanbrengen, waardoor woningbouw ineens een plus wordt."

Binnenstedelijk verdichten biedt volgens Ronald ook kansen. "Door een gebied duurzamer in te richten kun je problemen als hittestress aanpakken. Dat is overigens niet eenvoudig, want als je groene daken aanlegt, waar laat je dan de zonnepanelen?" De ontwikkeling van het Merwedekanaal in Utrecht is een mooi voorbeeld van duurzaam verdichten: op verschillende hoogten koos Merosch voor een andere bedekking, afhankelijk van wat van het dak zichtbaar is. Op de hoogste daken kozen ze bijvoorbeeld voor zonnepanelen en sedum terwijl de lagere daken een daktuin kregen."

Voor de woningen zelf ziet Ronald genoeg kansen in duurzame woningbouw. "Door bijvoorbeeld met andere gevelmaterialen te werken, kan een gevel volledig in staat zijn om energie op te wekken. En woningen kunnen biobased gebouwd worden, door geen chemische materialen meer te gebruiken."

Vanuit het TEMPO-netwerk adviseert Ronald partijen bij het duurzaam ontwikkelen van gebieden en gebouwen. Met zijn jarenlange ervaring weet hij welke ambities waargemaakt kunnen worden en kan hij realistische adviezen geven.

Lees ook meer over de andere experts van het netwerk. Ga (terug) naar de overzichtspagina met alle experts of klik door.

De volgende TEMPO-expert

Tempo aanvragen